آیا شما خصوصیات یک کارآفرین را دارید؟

آیا شما خصوصیات یک کارآفرین را دارید؟ – کارآفرین شخصی است که یک فعالیت بازرگانی جدید را در مواجهه با ریسک و عدم اطمینان و با هدف کسب سود و رشد از طریـق شناسـایی فرصت های مهم و تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری فراهم میکند. اگرچه بسیاری از انسان هـا بـا ایـده هـای بازرگـانی بزرگـی روبـرو هـستند، بسیاری از آنها هیچگاه روی ایده های خود کار نمیکنند. کارآفرینان اینکار را انجام میدهند.

اکنون به خلاصه ی مختصری از سیمای کارآفرینی دقت کنید:

میل به پذیرش مسئولیت:
کارآفرینان حس عمیقی از مسئولیت فردی برای پیامدهای فعالیت های خود دارند. آنها ترجیح میدهنـد منـابع خود را کنترل نموده و از آنها برای تحقق اهداف خود استفاده کنند.

تمایل به ریسک متوسط:
کارآفرینان ریسک های بزرگ نمیکنند بلکه ریـسک را حـساب شـده انجـام مـیدهنـد. یـک مطالعـه دربـاره بنیانگذاران مؤسسات بازرگانی، که در مجلات معروف تحت عنوان شرکت های موفق شناخته شده اند، هیچگونـه رابطـه ی همبـستگی بـین ریـسک پذیری و کارآفرینی پیدا نکرده است. به قول کیت مک فارلند، یکی از محققان کارآفرینی، “این اعتقاد که کارآفرینان ریسک پـذیران خـارق العـاده ای هستند اعتقاد درستی نیست. بر خلاف قماربازان حرفه ای، کارآفرینان به ندرت قمار میکنند. ممکن است اهداف آنها بـالا بـوده و از چـشم دیگـران حتی غیرممکن به نظر برسند ولی کارآفرینان این وضعیت را از دیدگاه متفاوتی نگریسته و اعتقاد دارند که اهدافشان واقع بینانه و قابل حصول اسـت.”

اعتماد به توانایی خود برای موفقیت:
کارآفرینان نوعا اعتماد بنفس زیادی به توانایی خود برای کسب موفقیت دارند. آنها درباره شـانس موفقیت خود خوشبین هستند. در یکی از نظرسنجی های اخیر درباره مؤسسات بازرگانی کوچک، بـه ایـن نتیجه رسید که مالکان مؤسسات بازرگانی، موفقیت شرکت های خود را بسیار بـالا ارزیـابی کـرده و در یـک مقیـاس یـک (شکـست کامـل) تـا ده (موفقیت کامل) نمره ۳/۷ بدست آورده اند. این سطح بالای خوشبینی ممکن است توضیحی برای این امر باشد که چـرا اغلـب کارآفرینـان موفـق، قبل از اینکه در نهایت به موفقیت نائل شوند، در فعالیت های بازرگانی خود غالباً بیش از یکبار با شکست مواجه میشـوند.

تمایل به دریافت بازخورد آنی:
کارآفرینان از چالش اداره یک فعالیت بازرگانی لذت برده و دوست دارند بدانند عملکردشان چگونـه بـوده و مداوما بدنبال دریافت بازخورد هستند. نیک گلیسون یکی از شرکای شرکت “سیتی سافت”، یک شـرکت طراحـی صـفحات وب در ماساچوسـت میگوید، “من کارآفرینی را دوست دارم. چیزهایی در خلاقیت و چالش های مربوط به آن وجود دارد که من به آنها علاقمندم”.

سطح بالای انرژی:
کارآفرینان در مقایسه با افراد عادی پر انرژیترند. این انرژی میتواند یکی از عوامل مهمـی باشـد کـه بـا توجـه بـه تلاش انکارناپذیر مورد نیاز برای راه اندازی یک شرکت نوپا ضروری به نظر میرسد. در این زمینه، ساعت های طـولانی و کـار سـخت یـک قاعـده است نه یک استثناء و بعضا این مسیر میتواند خسته کننده به نظر برسد.

آینده مدار:
کارآفرینان دارای یک حس فرصت طلبی بوده و آن را به خوبی تعریف کرده اند. این افراد به جای گذشـته بـه آینـده توجـه دارنـد. آنها از نشستن و تکیه دادن راضی نبوده و از موفقیت لذت میبرند. کارآفرینان واقعی آینده مدارند.

مهارت در سازماندهی:
ایجاد یک شرکت از “نقطۀ صفر”  همانند کنار هم قرار دادن قطعات یک پازل بـسیار بـزرگ اسـت. کارآفرینـان میدانند که چگونه باید افراد مناسب را برای انجام یک وظیفه گرد هم آورند. ترکیب مؤثر افراد و مشاغل، کارآفرینان را قادر میسازد تا بینش خـود را به واقعیت تبدیل کنند.

اولویت موفقیت نسبت به پول:
یکی از رایج ترین سوء برداشت ها درباره کارآفرینان این است که آنها به طور کلـی بـا انگیـزه کـسب پـول اینکار را انجام میدهند. در مقابل، به نظر میرسد که موفقیت، نیروی انگیزشی اولیه کارآفرینـان باشـد. پـول صـرفا روشـی بـرای سـنجش درجـه ی موفقیت و نماد آن است. به قول یکی از محققان بازرگانی، “آن چیزی که کارآفرین را رو به جلو میبرد چیزی پیچیده تر و ژرف تر از پول است. ایـن فرآیند نمادی از قابلیت های درونی فرد است. این امر در ارتباط با انجام کاری است که انجام آن تقریبا غیرممکن است”.

 

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + دوازده =