از تاکتیک “پرمایه” در فروش چه میدانید؟

آیا تا به حال تخفیف های نجومی برخی فروشندگان شما را متعجب کرده ؟ و حتما بی آنکه بدانید آنها از چه تاکتیکی استفاده میکنند شیفته و جذب بخشندگی آنها شده اید!
استراتژی قیمت گذاری حداکثری یا پرمایه  غالبا زمانی مورد استفاده قرار میگیرد کـه شـرکت محـصول جدیـدی را روانه ی بازار کرده و در بازار مذکور یا رقابتی وجود نداشته یا میزان آن بسیار کم باشـد. در بعـضی از مواقـع، شـرکت از ایـن تاکتیـک هنگـام معرفـی محصول به یک بازار رقابتی استفاده میکند که در آن گروه های ویژه ای وجود دارند که قادر بـه پرداخـت بهـای بـالاتری بـرای محـصول مـذکور هستند. در اینجا، شرکت از قیمتی بالاتر از حد نرمال استفاده نموده و درصدد است تا هزینـه هـای اولیـه ی توسـعه و پیـشبرد محـصول را بـه سـرعت بازگرداند. با توجه به اینکه هزینه های تحقیق و توسعه و تولید نمونه ی اولیه معمولا رقم قابل توجهی را تشکیل میدهند، ایده ای کـه در اینجـا وجـود دارد این است که قیمت را بسیار بالاتر از بهای تمام شده هر واحد کالا تعیین کرده و برنامه های پیشبرد محصول را به شـدت بـه اجـرا گذاشـت تـا بتوان بخشی از بازار که نسبت به قیمت حساس نیست را جذب نمود.

این تاکتیک قیمت گذاری حداکثری غالبا منجر به تقویت وجهه ی منحصر به فـرد و پرسـتیژ فروشگاه شده و یک وجهه ی کیفی از محصول را مجسم میکند در عین حال باعث افزایش فروش میشود.

مزیت دیگر این تکنیک این است که مدیر میتواند اشتباهات قیمـت گـذاری را بـه سرعت و به آسانی تصحیح کند. اگر شرکت مذکور در این مرحله قیمت را پائین تعیین کرده باشد افزایش قیمت بسیار مـشکل اسـت. اگـر شـرکتی که از استراتژی قیمت گذاری حداکثری یا پرمایه استفاده میکند قیمت را بسیار بالا تعیین کرده باشد، همیشه میتواند برای افزایش حجم فروش قیمت خـود را کاهش دهد. استراتژی های موفق قیمت گذاری حداکثری مستلزم این است که شرکت ها بتوانند کالا هـا یـا خـدمات خـود را از رقبـا متمـایز کـرده و قیمت بالاتر از حد میانگین را برای آنها توجیه کنند.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − نه =