از مبادله ی تهاتری چه میدانید؟

تهاتر یعنی مبادله ی کالاها و خدمات به ازای کالاها و خدمات دیگر (به جای پرداخت پول نقد) بوده و یکی از روش های مـؤثر محافظـت از پـول نقـد است.
تهاتر، که یک مفهوم باستانی محسوب میشود، در سال های اخیر محبوبیت قابل توجهی یافته اسـت. در حـال حاضـر بـیش از پانـصد مرکـز مبادله تهاتری در سراسر ایالات متحده مشغول فعالیت بوده و این امر در وهلۀ اول توسط شرکت های کوچک و متوسطی انجام میشـود کـه بـدنبال محافظت از پول نقد خود هستند. بیش از ۵۰۰۰۰۰ شرکت، که بسیاری از آنها کوچـک هـستند، هـر سـاله در بـیش از ۲۵/۸ میلیـارد دلار مبادله تهاتری وارد میشوند. هر روز کارآفرینان در سراسر کشور بدون استفاده از نقدینگی ارزشمند خود، از فرآیند تهاتر برای خرید مواد اولیـۀ مـورد نیـاز، خدمات، تجهیزات و ملزومات استفاده میکنند.

علاوه بر محافظت از پول نقد، شرکت هایی که از تهاتر استفاده میکنند فرصت تبدیل موجودی های کند خود به کالاها و خـدمات مـورد نیـاز را پیـدا میکنند. شرکت های تهاتری ، بطور متوسط اعتبار تجاری به میزان سه برابر را برای کالاهایی قائل میشوند که برای همان کالاها در شرایط عـادی اعطا میشود.  مالکان مؤسسات بازرگـانی که مبادرت به تهاتر میکنند اذعان میکنند که اتصال به یک مرکز تهاتر سبب معرفی مشتریانی میشود که معمولاً از آنها خریـد نمـیکننـد. در یک مبادله تهاتری معمولی، مؤسسات بازرگانی اعتبار تجاری خود را هنگام ارائه  کالاها و خدمات از طریق این فرآیند مبادله افـزایش مـیدهنـد. آنها میتوانند از این اعتبار تجاری برای خرید سایر کالاها و خدمات از سایر اعضای این فرآیند تهاتری استفاده کنند.

مراکز مبادلات تهاتری اینترنتی رواج گستردهای یافته اند چرا که از سهولت بیشتری برخـوردار بـوده و طیـف گـسترده ای از اقـلام را مـیتواننـد در فرآیندهای مبادلۀ خود بگنجانند. مالکان مؤسسات بازرگانی میتوانند برای زمان و فضای تبلیغاتی، اقامت در هتل، خدمات سرو غذا، اجـاره خـودرو، بلیط هواپیما، ملزومات اداری، خدمات چاپ، عکاسی، فرش، موبایل و بسیاری از کالاها و خـدمات دیگـر از تهـاتر اسـتفاده کننـد. مراکـز مبادله تهاتری اینترنتی معمولاً حق عضویت و نرخ مبادلۀ کمتری در مقایسه با همتایان غیراینترنتی خود منظور میکنند. قبل از عـضویت در اتـاق تهـاتر، مالکان شرکت ها باید ساختار هزینه ها، فرآیند گزینش و قیمت کالاها و خدمات را مورد بررسی قرار داده و پوشش جغرافیایی آنرا مد نظر قرار دهند.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 9 =