بازاریابی در اینترنت

بازاریابی اینترنتی – درست همانند تلفن و فاکس، اینترنت به یکی از ابزارهای اساسی برای کسب و کار کارآفرینـان تبـدیل شـده اسـت. فروشـگاه های خرده فروشـی اینترنتی در حال حاضر سالانه بیش از ۱۴۵ میلیارد دلار فروش دارند که بسیار بیش از هشت میلیارد دلار ایجاد شده در سال ۱۹۹۸ بوده و با نرخـی بین دوازده تا هجده درصد در سال رشد میکند.

اینترنت به شرکت های کوچک امکان میدهد تا حوزه بازاریابی خود را به صورتی باور نکردنـی توسـعه دهند. حتی شرکت های کوچک نیز میتوانند با ایجاد یک وبسایت خلاقانه و جذاب کالاهـا و خـدمات خـود را در سراسـر دنیـا بازاریـابی کننـد. در حقیقت یکی از بزرگترین مزایایی که مالکان شرکت های کوچک از راه اندازی یک وبسایت خواهند داشت ارائه یک کانال خرید آسـان بـه مـشتریان است. یکی از مطالعات انجام شده بر مالکان کسب و کارهای کوچک در ایالات متحده، آلمان و انگلستان گزارش داده است که بـیش از ۷۵ درصـد پاسخگویان اعتقاد داشتند که وبسایت های آنها مزایای قابل توجهی را برای تلاش های بازاریابی، ارتباط کلّی با مشتری و توانـایی آنهـا بـرای جـذب مشتریان جدید داشته اند.

اینترنت، به واسطۀ توانایی خود در ارائۀ تصاویر گرافیکی رنگی، صدا، انیمیشن، ویدئو و متن، شرکت های کوچک را قادر ساخته است تا هماننـد رقبـای بزرگتر خود در فضای اینترنت حضور داشته و حتی از آنها پیشی بگیرند. اگر چه شرکت های کوچک نمیتوانند از نظر بودجـه بـا رقبـای بزرگتـر خـود هماوردی کنند، یک وبسایت خلاقانه میتواند یک وزنه  تعادل عالی در بزنامه های بازاریابی اینترنتی یک شرکت کوچک به حساب آمـده و توانـایی انجـام فعالیت های بازرگانی جهانی را با هزینه ای کم امکان پذیر سازد. چون فعالیت های بازرگانی اینترنتی به طور شـبانه روزی و هفـت روز در هفتـه مـشغول فعالیت هستند میتوانند در همه جای دنیا به مشتریان دسترسی داشته باشند. علاوه بر این اینترنت تقریباًٌ از همه جای دنیـا امکـان اداره شـرکت ها را به کارآفرینان میدهد.

شرکت های کوچکی که سایت های اینترنتی مناسبی را ایجاد کرده و به قدرت اینترنت به عنوان یک ابزار بازاریابی پی برده اند در حـال بهـره بـرداری از مزایای تجارت الکترونیکی هستند. اگر شرکتی دارای بازاریابی اینترنتی مناسب باشد، میتواند از اینترنت برای پر رنگ کردن توانایی خود در ارائـه خدمات برتر به مشتریان با حداقل هزینه استفاده کند. یک وب سایت مشتری مدار به مشتریان امکان میدهد تا اطلاعاتی را درباره کـالا یـا خـدمت گردآوری نموده، پاسخ سؤالات خود را یافته، نمودارها و تصاویر را دانلود کرده، سفارشـات را بـه شـکل سـاده تـری ارائـه کـرده و میـزان پیـشرفت سفارشات خود را بررسی کنند. اینترنت به عنوان یک ابزار بازاریابی به کارآفرینان امکان میدهد تا در مقایسه بـا یـک وضـعیت انفعـالی، هـم بـرای مشتریان فعلی و هم برای مشتریان اطلاعاتی بامعنی و منطقی را به شیوه ای تعاملی ارائه کنند. وبسایت هایی که از طراحی مناسـبی برخـوردار باشند غالباً شامل ویژگی های تعاملی بوده، به مشتریان امکان دسترسی به اطلاعاتی درباره شرکت و تاریخچه آن را داده، تصاویر یـا ویـدئوهای سـه بعدی از کالاها و خدمات مورد استفاده را ارائه داده و ویژگی های دیگری مثل جلسات پرسش و پاسخ با کارشناسـان یـا توانـایی برقـراری ارتبـاط از طریق پست الکترونیکی با مسئولان رسمی شرکت را فراهم می آورند.

شرکت های کوچکی که در زمینۀ فروش اینترنتی به بیشترین موفقیت دست یافته اند دارای استراتژی های بازاریـابی خاصی هستند که بـر نقـاط قـوت فعلی و توانمندی های اصلی آنها تأکید میکند. استراتژی های بازاریابی اینترنتی آنها منعکس کننده استراتژی های بازاریـابی سـنتی بـوده و بـه جـای تمرکز صرف بر فروش، غالباً بر ایجاد روابط با مشتریان تأکید میکنند. این شرکت ها مشتریان هدف خود را شناخته و مـیداننـد کـه چگونـه بایـد از طریق اینترنت به آنها دست یابند. آنها وبسایت هایی را ایجاد میکنند که اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مشتریان قرارداده و بر اساس علایق آنـان محصولاتی ویژه و تخصصی را ارائه کرده و این امر کار را برای مشتریان آسان میکند تا هر آنچه میخواهند را به سادگی بیابند. بـه طـور خلاصـه وبسایت های آنها همان مفهوم اعتماد و توجه فردی را به مشتریان میدهد که هنگام معامله با یک کسب و کار محلی کوچک حاصل میشود.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 14 =