بازاریابی هم جوشی چیست و چه مزیتی بر دیگر انواع بازاریابی دارد ؟

بازاریابی هم جوشی در گذشته به نام های “ارتباطات با دیگران” یا “بازاریابی مشترک” یـا “بازاریـابی کمکـی ” مورد استفاده قرار می گرفته است.

بازاریابی هم جوشی بر پایه ایده “اگر هوای مرا داشته باشی من هـم هـوای تـو را دارم” بـه وجـود آمـده اسـت . بازاریابی هم جوشی یعنی من آگهی شما را در محل کسب و کار خودم قـرار می دهم اگر شما آگهی مرا در محل کسب و کار خودتان قرار دهید. من اطلاعیه کسب و کار شما را به نامه های خودم ضمیمه می کنم اگر شما اطلاعیه های مرا به نامه های خود ضـمیمه کنیـد . امـروزه بازاریـابی هـای هـم جوشی زیادی هم در آمریکا و هم در کل دنیا استفاده می شود. ممکن است شما یک آگهی ببینید کـه در ابتـدا فکر کنید متعلق به مک دونالد است اما در میانه آگهی تصور می کنید آگهی شرکت کوکاکولا است و با به پایان رسیدن آگهی متوجه می شوید که آن واقعاً به آخرین فیلم شرکت دیزنی مربوط بوده است. علاوه بر شرکت های بزرگ که اشاره کردیم بسیاری از شرکت های کوچک نیز از بازاریابی هم جوشی استفاده می کنند. بازاریاب ها به منظور کمک به عضو های وابسته برای بهبود کسب و کار و مخصوصاً برای وبسایت ها تعـداد زیادی اطلاعات فروش فراهم می کنند و شرکت های وابسته را آموزش می دهند تا چطـور بـه موفقیـت برسـند بـه علاوه اطمینان دارند که آنها سود خواهند برد. طبیعتاً بیشتر عضوهای وابسته موفق نمی شوند اما بهترین آنها که بـه موفقیت نایل می شوند به عنوان “عضوهای وابسته عالی” یاد می شوند و در سال چندین هزار دلار سود مـی کننـد . تصور کنید که یک شرکت به چه میزان خوب عمل می کند اگر هزاران عضو وابسته داشته باشد که چنین سـودهای زیادی کسب می کنند. همه اینها در این ایده خلاصه می شود که “اگر پشت من را بخارانی من هم پشت تـو را مـی خارانم” یعنی اگر تو هوای مرا داشته باشی من هم هوای تو را دارم. هر چقدر شما در این کـار بهتـر عمـل کنیـد از وابسته بودن درآمد بیشتری کسب خواهید کرد. مزیت ای نوع از بازاریابی شامل :

  • -بارها در مقالات ذکر شده اگر خواهان پیشرفت برق آسا هستید کمک کنید که اطرافیانتان هم پیشرفت کنند.
  • – بازاریابی هم جوشی سبب میشود ارتباطات شما وسیع تر شود و با افراد ، موسسات و شرکت های بیشتری تعامل برقرار کنید
  • -قطعا استفاده از این سبک از بازاریابی باعث صرفه جویی در هزینه ها میشود.
  • -وقتی دو یا چند گروه به تمرکز بر یک موضوع (در اینجا بازاریابی) میپردازند قطعا نتیجه ی حاصله قابل قبول تر خواهد بود.
  • -بازار یک دست تری خواهیم داشت
  • -رقابت منصفانه و به دور از ناجوانمردی خواهد بود.
  • -شرکت ها از تخریب و جو سازی بر علیه یکدیگر فاصله میگیرند و به پیشرفتی یک دست و هماهنگ دست پیدا میکنند.
  • -خریداران و مشتری ها در شرایط بهتر و به دور از حواشی میتوانند دست به گزینش و انتخاب بزنند.
  • -پیشرفت هر یک از طرفین همکاری به نوعی پیشرفت طرف مقابل را نتیجه خواهد داد ( در شرایط سالم و با همکاری دو جانبه)

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *