چگونه بر رقبای سرسخت غلبه کنیم؟

چگونه بر رقبای سرسخت غلبه کنیم؟ – اگر چه مالک هیچ مؤسسه ای از تهدید رقبای سرسخت ، با قدرت خرید بالاتر، نام آشناتر و مشهوری که شرکت های کوچـک را از گردونـۀ رقابـت خارج میکند استقبال نمیکند، هیچ دلیلی وجود ندارد که بساط را جمع کنیم و به خانه برویم. کارآفرینان کوچک میدانند که با تـدوین و اجـرای اسـتراتژی مناسب، نه تنها میتوانند در مواجهه با رقبای گردن کلفت باقی بمانند بلکه در سایۀ وجود آنها رشد کنند.

بازی آنها را تکرار نکنید: یکی از مفاهیم زیر بنایی در استراتژی رقابتی ، اجتناب از منطبق کردن نقاط ضعف خود با نقاط قوت رقیب است. به عنـوان مثال، از آنجایی که شرکتی همچون  وال-مارت در مقادیر زیاد از عرضه کنندگان خود خرید میکند، میتواند پائین ترین قیمت را از آنها بگیرد. شرکت های کوچکی کـه از همان عرضه کنندگان خرید میکنند نمیتوانند این کار را انجام دهند. بنابراین، منطقی نیست که شرکت های کوچک بر اسـاس قیمـت درصـدد رقابـت بـا وال-مارت و سایر خرده فروشان غول پیکر برآیند. به جز در مواردی که شرکت کوچک شما مزیت قیمتی قابل توجهی داشـته باشـد، رقابـت بـر سـر قیمـت راهکاری است که منجر به فاجعه میشود.

هر جا آنها نیستند به آنها ضربه بزنید : از حضور ضعیف رقیب در بازاری خاص استفاده کنید و به او ضربه ی کاری بزنید.

بهترین افراد را انتخاب کرده و آنها را آموزش دهید : به کارکنان خود دستمزدهایی را بپردازید کـه بـالاتر از میـانگین صنعت بوده و این امر نرخ های ترک شغل کارکنان شما را در حد پائین نگه میدارد (در حقیقت، پائین ترین نرخ در صنعت) و بهره وری آنرا افزایش میدهد که این امر مزیت رقابتی مهمی به حساب می آید. شرکت های کوچک نمیتوانند همیشه بیشترین دستمزدها را در یک حوزه بپردازنـد. بـا ایـن وجود، چون شرکت هایشان کوچک هستند، کارآفرینان این فرصت را در اختیار دارند تا یک محیط کاری ایجاد کنند که در آن، کارکنان بتوانند با علم آموزی و آموزش رشد کنند.

آنچه رقبای سرسخت نادیده گرفته اند را مورد توجه قرار دهید : بسیاری از شـرکت هـایی کـه در صـنعت سـوپرمارکت مـشغول فعالیت هستند به توانایی های خاصی دست یافته اند زیرا خرده فروشانی که در حجم انبوه و با قیمـت هـای پـائین مـشغول فـروش محـصولات خـود هـستند فروشگاه های خود را به سمت بازارهای گسترده  توسعه داده اند. با این وجود، بسیاری از زنجیره های فروشـگاهی کوچـک بـا یـک رویکـرد استراتژیک کاملاً متفاوت به صحنه آمده و فروشگاه های کوچکی را ایجاد میکنند که به خریداران امکان میدهد تا خرید خود را به شکل سریعتر و آسان تـر انجام دهند. از آنجا که رقیب از آن غافل شده استقبال کنید.

در بازیِ ارائه خدمت، بر آنها غلبه کنید: در تنیس، سرویس یکی از مهمترین بخش های بازی به حساب می آید. همین امـر نیـز در بـازی خرده فروشی مصداق دارد. شرکت های کوچک میتوانند خود را از رقبای بزرگتر و قدرتمندتر متمایز کنند و این کار را با تمرکز بر خدمات بهتر، دوسـتانه تـر و شخصی تر انجام دهند که قابلیتی است که این اندازه کوچک در اختیار آنها قرار میدهد.

 

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + یازده =