ترس از سرمایه گذاری ؛ چرا ؟

سرمایه گذاری، بخشی برای کار کمتر ، درآمد بیشتر و پرداخت کمتر مالیات میباشد. پس چرا اکثر مردم را سرمایه گذاران تشکیل نمیدهند ؟ دلیل ترس از سرمایه گذاری چیست ؟ به همان دلیلی که بیشتر مردم کسب و کار برای خودشـان راه نمـی اندازنـد. مـیتـوان دلایلی را در یک کلمه خلاصه کرد:

“خطرپذیری احتمالی” : بسیاری از مردم از ایـده سپردن پولی که با تلاش فراوان بدست آورده اند به طوری کـه این احتمال وجود داشته باشد که بـه آنـان بازگردانـده نشود خوششان نمی آید. بسیاری دیگر ترس از دست دادن آن پول را دارنـد و هرگـز روبه سرمایه گذاری نیاورده و پول خود را در خطر نمی اندازند… برایشان اهمیتی نـدارد که با این کار چقدر پول روی پولشان گذاشته میشود. یکی از افراد مشهور هالیوود میگفت: “من نگران سود حاصله در سـرمایه گـذاری نیستم، بلکه بازگشت اصل سرمایه موجب نگرانی من میشود.” بنظر میرسید ترس از دست دادن پول موجب طبقه بندی سرمایه گذاران به چهـار گروه عمده میشود:

  1. افرادی که مخالف خطرپذیری و ریسک هستند و کاری جـز محتاطانـه روبه جلو رفتن ندارند، و پول خود را در بانک نگهداری میکنند.
  2. فرادی که کار سرمایه گذاری خود را به شـخص دیگـری نظیـر مشـاور مالی یا مدیر صندوق تعاونی واگذار میکنند.
  3. قمار بازها
  4.  سرمایه گذاران

تفاوت میان قمار باز و سرمایه گذاران به این شرح است: بطور مثال برای قمارباز سرمایه گذاری یک نوع بازی شانس است ، بدون در نظر گرفتن شرایط و ارزیابی آن دست به شرط بندی میزند. طبعا قمار بازی به هیچ مهارتی نیاز ندارد . اما برای یک سرمایه گـذار، سـرمایه گـذاری یک نوع بازی با مهارت هاست. برای افرادی که پول خود را جهت سرمایه گـذاری در اختیار دیگران میگذارند، این بازی برایشان جذابیت یادگیری ندارد. مهمترین مسـئله برای آنان انتخاب دقیق یک مشاور مالی است.

دسته دوم افرادی را شامل میشود که روحیه ریسک پذیری دارند ولی معتقدند دانش و مهارت سرمایه گذاری را ندارند. آنها نمیتوانند از منفعت هنگفت سرمایه گذاری چشم پوشی کنند به همین جهت از کسانی کمک میگیرند که دانش و مهارت لازم را دارا هستند.

و اما بیشتر مردم طرفدار رفتار محتاطانه و به دور از ریسک هستند. همیشه از زندگی خود گله دارند و عموما دولت را مقصر وضع بد مالی خود میدانند.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + هفده =