توصیه هایی برای موفقیت در بازار رقابتی

 • سؤالاتی را از مشتریان و عرضه کنندگان بپرسید مبنی بر اینکه آنها درباره نحوه عملکرد رقبا چه شنیده انـد. در بـسیاری از مـوارد، گـردآوری ایـن اطلاعات ساده است چرا که بعضی از افراد مایل به شایعه پراکنی هستند.
 • کتاب های منتشر شده در زمینۀ صنعت و تجارت را مطالعه کنید و اطلاعات جدیدی را درباره رقبا کسب کنید.
 • مرتباً از کارکنان، خصوصاً نمایندگان فروش و کارمندان خرید کسب اطلاع کنید. کارشناسان تخمین مـیزننـد کـه ۷۰ تـا ۹۰ درصـد اطلاعـات رقابتی که شرکت به آن ها نیاز دارند در حال حاضر در اختیار کارکنانی است که آنها را در مطالعات روزمره خود با عرضه کننـدگان، مـشتریان و سـایر تماس های صنعتی گردآوری میکنند.
 • حتما در نمایشگاه های تجاری حضور یافته و اطلاعاتی را درباره فروش رقبا گردآوری کنید.

 • آگهی های استخدامی و اعلان شغلی رقبا را مورد بررسی قرار دهید. آگاهی از نوع کارکنانی که در آنجا استخدام مـیشـوند مـیتوانـد اطلاعـات زیادی درباره طرح های آتی آنها در اختیار شما قرار دهد.
 • جستجوهایی را در ارتباط با حق الامتیازهایی انجام دهید که رقبا برای آنها تشکیل پرونده داده اند . این امر نکات مهمـی دربـاره محصولات جدیدی که در حال توسعه آنها هستند را در اختیار شما قرار میدهد. گزارشات سازمان محافظت از محـیط زیـست مـیتوانـد اطلاعـات مهمی را درباره کارخانجات تولیدی در اختیار شما قرار دهد که شامل میزان و نوع آلاینده هایی است که از آنها ساطع میشود. یک گروه خـصوصی که در زمینۀ حفظ محیط زیست فعالیت میکند نیز میتواند گزارشاتی را درباره آلاینده های کارخانجات خاص در اختیار شما قرار دهد.
 • اطلاعاتی درباره انواع و میزان تجهیزات و مواد خامی که رقبا در حال وارد کردن آن هستند را کسب کرده و این کار را از طریق مطالعۀ مجـلات تجاری و پایگاه اطلاعاتی واردات و صادرات از بنادر گردآوری کنید. این نشانه ها میتوانند به کارآفرینان هشدار دهند که رقبـا در حـال معرفـی چـه محصولات جدیدی به بازار هستند
 • در صورت نیاز، محصولات رقبا را خریداری نموده و کیفیت و ویژگی های آن ها را مورد ارزیابی قرار دهید. محصولات آنها را با خود مقایـسه کنیـد. مالک یک شیرینی فروشی که از طریق پست محصولات خود را ارسال میکند به صـورت دوره ای سفارشـاتی را از رقبـای مـستقیم خـود گرفتـه و بسته بندی، قیمت گذاری، خدمات و کیفیت آنها را با محصولات خود مقایسه میکند.
 • شرکت های پذیرفته شده در بورس باید گزارشات دوره ای را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه کنند که شـامل گزارشـات فـصلی و سـالیانه است. اطلاعات این شرکت ها در وبسایت کمیسیون مذکور موجود است.
 • منابع کتابخانه های محلی خود را مورد بررسی قرار دهید که شامل مقـالات، پایگـاه هـای اطلاعـات کـامپیوتری و جـستجوهای اینترنتـی اسـت. نسخه های نشریات که غالباً حاوی اخبار جدید در مورد شرکت هاست نیز میتواند یکی از منابع مهم بررسی های رقابتی باشد. بسیاری از شـرکت هـا این گزارشات را از طریق روابط عمومی کسب میکنند. برای رقبای محلی، موضوعات مذکور در روزنامۀ محلی را برای یافتن مقالات و یـا تبلیغـات صورت گرفته توسط شرکت ها مورد بررسی قرار دهید.
 • از مؤسسات و شرکت های رقیب به صورت دوره ای بازدید کنید تا عملیات آنها را مشاهده کنید.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − چهار =