تکنیک هایی برای حداکثر نمودن ارزش کسب و کار

افزایش ارزش کسب و کار – دیوید لوبِل که مدیریت یک شرکت خصوصی را بر عهده دارد مبادرت به خرید چندین شرکت کوچک نموده و بر این باور است که آماده سـازی شـرکت بـرای فروش یکباره شدنی است. اگر قصد دارید کسب و کار خود را به بالاترین ارزش برسانید و سپس آن را بفروشید تکنیک های زیر را به کار بگیرید:

سوابق مالی شرکت را مرتب کنید:
بسیاری از مالکان مؤسسات بازرگانی درباره نگهداری مرتب و بی عیب و نقص دفاتر قانونی خود سهل انگاری مـیکننـد. یکی از بهانه های رایج این است که، “من آنقدر مشغول اداره شرکت هستم که نمیتوانم تمام این سوابق مالی را نگهداری کنم”. با ایـن وجـود، سـوابق مـالی شرکت پایه ای هستند که خریداران بر آن اساس، قیمت پیشنهادی خود برای خرید شرکت را معین میکنند. سوابق مالی شرکت را حتی الامکان بصورت مرتب و شفاف نگهداری کنید. شفاف سازی در این مورد باعث افزایش ارزش کسب و کار شما می شود .

مدل کسب و کار

اصول اولیۀ خانه داری را درک کنید:
افرادی که مبادرت به فروش خانه های خود میکنند میدانند که نظافت و سازماندهی خانه و دور انداختن زباله ها مـی تواند بر جذابیت و قیمت خانه هایشان بیفزاید. همین قضیه نیز برای شرکت ها و مراکز کسب و کار نیز صادق است. مرتب کردن تمام زباله ها به مرور زمان، مرتب کردن شکل فیزیکـی و مکانی و قراردادن وسایل در مکان مناسب میتواند مفید باشد.

پرداخت هزینه های شخصی از طریق شرکت را متوقف کنید:
بعضی از مالکان مؤسسات بازرگانی به دنبال حداقل کردن صورت حساب های مالیاتی شـرکت از طریق پرداخت هزینه های شخصی هستند (به عنوان مثال، پرداخت بهای بنزین خودروی شخصی از طریق شرکت). حقه هایی از این دست باعث عصبی شـدن خریداران میشود.

لیستی از مشتریان را برای خریداران تهیه کنید:
خریداران میخواهند بدانند که فروش شرکت پس از انعقاد قرارداد همچنان تداوم خواهد داشت. تهیه لیستی از مشتریان مهم، شامل جزئیاتی مثل سابقۀ خرید هر یک از آنها از شرکت، میزان خرید، تماس های کلیدی و کیفیت روابط منجر به ایجاد ارزش افزوده برای شرکت شما خواهد شد

لیستی از عرضه کنندگان کلیدی شرکت را تهیه کنید:
کدامیک قابل اعتمادترند؟ شرکت شما چه قراردادهایی با آنها منعقد کرده است؟

در صورت نیاز به خریداران نشان دهید که بهای تمام شده کالاها یا خدمات شما چقدر است:
خریداران میخواهند بداننـد کـه تخمـین هـای هزینـۀ شرکت تا چه حد واقعبینانه است

یک دفترچۀ خط مشی کارکنان تهیه کنید:
این دفترچۀ راهنما باید شامل تجزیه و تحلیل شغلی هر یک از پست های شرکت به همراه یـک شـرح شـغل و مشخصات شغلی کامل باشد. چه قواعدی از رفتار مورد انتظار در شرکت وجود دارد؟

اعضای خانواده، که نقشی اساسی در عملیات مؤسسۀ بازرگانی برعهده ندارند، را از لیست حقوق حذف کنید:
سهم بعضی از اعـضای خـانوادگی بـسیاری از شرکت های کوچک در شرکت حداقل است.

دست کم هر دو سال یکبار، زمانی را صرف ارزش گذاری شرکت کنید:
در بسیاری از موارد، هنگامی که خریداران بـا پیـشنهادهای غیرمنتظـره بـه سراغ مالکان شرکت ها میروند، کارآفرینان مبنایی برای انجام معامله ندارند چرا که هیچگاه زمانی را صرف تعیین ارزش شرکت خود نکرده اند. مشاهده اینکـه چه عناصری ارزش واقعی شرکت شما را تشکیل میدهد شما را قادر میسازد تا به شکل مؤثرتری آن را اداره کنید و جوانب را برای افزایش ارزش کسب و کار فراهم نمایید.

برنامه ریزی را به گونه ای انجام دهید که پس از فروش شرکت بتوانید در آن باقی بمانید تا در طی دوره گذار به مالک جدید کمـک کنیـد:
در بـسیاری از موارد، مؤسس شرکت و دانش او مهمترین دارایی یک شرکت به حساب می آید و اطمینان خاطر دادن به خریدار از جهت همکاری و کمک به او برای به دست گرفتن امور تاثیر بسیار مثبتی در خریدار میگذارد.

 

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =