چگونه برای راه اندازی کسب و کار تامین مالی کنیم؟

هنگام جستجو برای سرمایه برای راه اندازی شرکت ها، کارآفرینان باید رموز زیر را برای تامین مالی موفق به خاطر داشته باشند:

انتخاب منابع مناسب سرمایه برای یک مؤسسۀ بازرگانی میتواند به همان میزان اهمیت داشته باشد که انتخاب شـکل صـحیح مالکیـت یـا مکان درست دارای اهمیت است. این تصمیم، تصمیمی است که در تمام طول عمر مؤسسه بر شرکت تأثیر گذاشته و لـذا کارآفرینـان بایـد قبـل از تأمین منبع سرمایه خاص، بدقت گزینه های مربوطه را مورد ارزیابی قرار دهند. به قول یکی از مشاوران مالی، “شرکت ها در فرآیند جـستجوی سـرمایه باید خود را با منابعی وفق دهند که بهترین تناسب را با نیازهای آنها دارند. موفقیت یک شرکت غالبا به موفقیت رابطۀ مذکور بستگی دارد”.

پول آنجاست. کلید حل مسأله در این است که بدانیم کجا باید دنبالش بگردیم. کارآفرینان باید قبل از تـصمیم بـه تـامین پـول بـرای شـرکت، تکالیف خود را به خوبی انجام دهند. درک این موضوع که کدامیک از منابع مالی بیشترین تناسب را بـرای مراحـل گونـاگون رشـد شـرکت داشـته و صرف زمان برای آموختن نحوه عملکرد این منابع، نقش اساسی در موفقیت آنها دارد.

تأمین پول کاری است که مستلزم صرف زمان و تلاش است. در بعضی مواقع، کارآفرینان از انرژی و زمان لازم برای تـامین سـرمایه مـورد نیـاز برای تزریق به مؤسسات گرسنۀ پول شگفت زده میشوند. این فرآیند معمولاً شامل علائم نویدبخش متعددی است که بسیاری از آنهـا بـه بـنبـست ختم میشوند. جلسات و ارائۀ برنامه ها به مجموعه ای از سرمایه گذاران و وام دهندگان میتواند بخش قابل توجهی از وقت مدیر یـک شـرکت در حال رشد را به خود اختصاص دهند. کارآفرینان همچنین متوجه این موضوع شده اند که تأمین سرمایه یک فرآیند مـستمر اسـت. جِروشـا اسـتیوارت، صاحب یک استخر آبگرم که خدمات متنوعی ارائه میکند میگوید، “بازی تامین سرمایه نه یک دوی سرعت بلکه یک ماراتن است”.

روی خلاقیت حساب کنید. اگر چه بعضی از منابع تامین مالی سنتی در مقایسه با گذشته نقش کمتری در تامین مالی مؤسـسات بـازی مـیکننـد، سایر منابع، از شرکت ها و مشتریان بزرگ گرفته تا سرمایه گذاران بین المللی و برنامه های ایالتی یا محلی، این خـلأ را پـر کـرده انـد. کارآفرینـان بـرای یافتن منابع مالی مورد نیاز مؤسسه، به همان شیوه ای که در جذب ایده ها برای کالاها و خدمات خود عمـل مـیکردنـد، بایـد در جـذب منـابع مـالی خلاقیت زیادی به خرج دهند. به عنوان مثال، یک شرکت تولیدکننده نرم افزار که ابزارهای مدیریت انرژی را برای شبکه های بـزرگ کـامپیوتری ارائـه میکند، پس از آزمودن منابع سنتی تامین مالی به سوی سازمان بهینه سازی مصرف انرژی روی آورده و مبالغ قابل تـوجهی را در قالـب یـک کمـک مالی بدست آورده و توانست از مبلغ مذکور برای رشد خود استفاده کند.

اینترنت منابع گسترده ای از اطلاعات را در نوک انگشتان کارآفرینان قرار میدهد که میتوان از آنها برای تأمین مالی کمک گرفت. بنابراین از آن استفاده کنید. اینترنت غالبا برای کارآفرینان، خصوصاً کسانی که بدنبال مبالغ نسبتا کوچک پول هستند، فرصت مناسبی برای یـافتن منـابع مـالی مورد نیاز را فراهم میکند. لینک های متعددی در ارتباط با تأمین سرمایۀ مورد نیاز برای رشد شرکت ها وجود دارد. اینترنت یک شیوه کم هزینـه و آسـان را در اختیار کارآفرینان قرار داده تا بتوانند طرح های کسب و کار خود را در سراسر دنیا بدست سرمایه گـذاران برسـانند. هنگـام جـستجو بـرای یافتن منابع سرمایه، کارآفرینان نباید از این ابزار ارزشمند چشم پوشی کنند.

قبل از نزدیک شدن به وام دهندگان و سرمایه گذاران، آمادگی کامل داشته باشید. در فرایند شکار سرمایه، پیشگامی کاری مـشکل اسـت. یک معاملۀ را از دست ندهید. به شیوه ای شفاف، موجز و متقاعد کننده آماده ارائه ایده کسب و کار خود به وام دهندگان و سرمایه گـذاران باشید. البته اینکار نیازمند یک طرح کسب و کار منسجم  است که به خوبی تمرین شده باشد . شما باید بتوانید حداکثر ظرف یک یا دو دقیقه ماهیت کـسب و کـار خود و منابع مزیت رقابتی آن را شرح داده و نظر سرمایه گذاران و وام دهندگان را جذب کنید.

کارآفرینان غالبا به اهمیت تعامل بین خود، شرکت ها و منابع مالی واقف نیستند. بسیاری از کارآفرینان بدین دلیل درگیر معامله های مالی میشـوند که برای رشد شرکت خود نیازمند پول بوده و آنگاه متوجه میشوند که طرح های آنها با طرح های شرکای مالی همخوانی ندارند. به جای تکیه بر یک منبع مالی واحد، همانگونه که در گذشته چنین بود، کارآفرینان باید سرمایۀ مورد نیاز خود را از منـابع متعـددی گـردآوری کننـد که تحت عنوان تامین مالی لایه لایه شناخته می شود. آنها دریافته اند که تامین مالی موفق، آنها را ملزم بـه بررسـی یـک شـبکه گـسترده جهـت تامین سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی فعالیت بازرگانی میکند.

 

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 4 =