سه الگوی جذاب چیدمان برای جذب خرید های ناگهانی

همانطور که در مقالات قبلی گفته شد بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تمام تصمیمات خرید زمانی اتخاذ میشوند که مشتری وارد فروشگاه میشود. این بدان معناست که چیدمان مناسب مـیتوانـد به میزان قابل توجهی منجر به افزایش فروش شود. یکی از مطالعات به این نتیجه رسید که ۶۸ درصد اقلام خریداری شده در فروشگاه های بـزرگ (و ۴۵ درصد در فروشگاه های کوچک) خریدهای ناگهانی بوده اند. خریداران در این مطالعـه به شدت تحت تـأثیر چیـدمان و دکوراسـیون فروشـگاه قرارگرفته اند.

خرده فروشان دارای سه الگوی چیدمان اساسی هستند که میتوانند از بین آنها یکی را انتخاب کنند.
چیدمان شبکه ای
چیدمان آزاد
چیدمان بوتیکی

چیدمان شبکه ای  نمایش را به شکل مستطیلی انجام میدهد به نحوی که راهروها با یکدیگر موازی هستند. این چیدمان یک چیـدمان رسـمی بـه حساب می آید که جریان ترافیک در فروشگاه را کنترل میکند.
سوپرمارکت ها و مراکز فروش کالاهای ارزان قیمت از چیدمان شبکه ای استفاده مـی کنند چرا که از تناسب کافی با فروشگاه های سلف سرویس آنها برخوردار است. این چیدمان از فضای فروش موجـود بـه شـکل کارآمـدی اسـتفاده کرده، یک محیط مرتب و سازماندهی شده را به وجود آورده و از طریق استاندارد سازی مکان کالاها منجر به تسهیل خرید مـیشـود.

برخلاف چیدمان شبکه ای ، چیدمان آزاد به صورت غیررسمی بوده و از نمایش کالاها در اشکال و اندازه های مختلف استفاده میکند. مزیـت اولیـه ی آن ایجاد یک فضای خرید غیررسمی و دوستانه است که منجر به تشویق کارکنان به خرید طولانی تر و افـزایش تعـداد خریـدهای ناگهـانی مـیشـود. کارایی چیدمان آزاد در استفاده از فضای فروشگاه به اندازه چیدمان شبکه ای نیست و در صـورت برنامه ریـزی ضـعیف مـیتوانـد منجـر بـه بـروز مشکلات امنیتی شود.

چیدمان بوتیکی فروشگاه را به یکسری نواحی فروش مجزا تقسیم میکنـد که هر یک از آنها محتوای خاص خود را دارد. این چیدمان همانند ایجاد یکسری فروشگاه های تخصصی در یـک فروشـگاه واحـد اسـت. چیدمان بوتیکی غیررسمی تر بوده و میتواند یک محیط خرید منحصربه فرد را برای مشتریان ایجاد کند. در بعضی مواقع بعضی از فروشگاه هـای کوچـک از چیدمان بوتیکی استفاده میکنند.

صرف نظر از نوع چیدمان مورد استفاده، مالکان مؤسسات بازرگانی باید کالاهای خود را حتی الامکان به شکلی جذاب در معرض دیـد مـشتریان قـرار دهند. چشم مشتریان بر نحوه نمایش آنها تمرکز نموده و نوع کالاهای فروخته شده توسط فروشگاه را به آنها میگوید. مـشتریان بهتـر اسـت روی یک قفسه از کالاها تمرکز کنند. نمایش آزاد کالاها میتواند منجر به جلب توجه افراد شده و یک ناحیه ی فروش جذاب ایجاد کند. راهروهای جادار یک دید باز از کالاها را در اختیار مشتری قرار داده و منجر به کاهش ضریب سرقت از فروشگاه میشود. یکی از مطالعات نشان داد کـه خریـداران، خصوصا زنان، تمایل چندانی به ورود به راهروهای باریک فروشگاه ها را ندارند. راهروهای باریک مشتریان را مجبور به تنه زدن بـه یکـدیگر مـیکنند.

خرده فروشان میتوانند با نمایش اقلام مکمل در کنار یکدیگر فروش خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، نشان دادن کـراوات در نزدیکـی کـت و شلوار یا کیف دستی در نزدیکی کفش غالباً منجر به فروش چندگانه خواهد شد. قرار دادن اقلام در قفسه های فروشگاه از اهمیـت زیادی برخـوردار است و مالکان فروشگاه ها باید هنگام قرار دادن کالاها در قفسه، مشتریان مورد نظر خود را در نظـر بگیرنـد. بـه عنـوان مثـال، قـرار دادن بـاطری سمعک در قفسه های پائین که افراد مسن تر در دسترسی به آنها دچار مشکل بوده یا قرار دادن اسباب بازی های مورد علاقه ی کودکان در قفـسه های بالا که بچه های کوچکتر امکان دسترسی به آن را ندارند میتواند منجر به کاهش فروش شود. حتی موسیقی پس زمینه، اگـر نـوع موسـیقی پخـش شده در فروشگاه با ویژگی های مشتریان مورد نظر همخوانی داشته باشد میتواند به عنوان یک ابزار فروش کالا مورد استفاده قـرار گیـرد. موسـیقی میتواند محرک فروش باشد چرا که اثبات شده که منجر به کاهش مقاومت و کمرنگ شدن احساس گذر زمان شده و به خریداران امکان میدهـد تا مدت زمان بیشتری را در فروشگاه مانده و یک ارتباط ذهنی مثبت بین موسیقی و وجهه ی مـورد نظـر از فروشـگاه ایجـاد مـیشـود کـه بعـضی از  کارشناسان از آن تحت عنوان “معماری صوتی” نام میبرند.

 

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 1 =