مزایا ی عرضه ی شرکت به بورس

کارآفرینانی که درصدد عرضۀ شرکت خود به بورس هستند ابتدا باید به دقت مزایا و معایب IPO (عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار) را در نظر بگیرند. مزایای این فرآیند عبارتند از:

توانایی تامین مبالغ عظیم سرمایه:
بزرگترین مزیت عرضه ی اولیه اوراق بهادار به بورس، تزریق سرمایه ای است کـه شـرکت مـذکور دریافـت میکند. پس از بورسی شدن، شرکت مذکور از نقدینگی کافی برای تامین مالی پـروژه هـای تحقیقـاتی، توسـعۀ کارخانـه و تأسیـسات، بازپرداخـت بدهی ها یا تقویت مانده سرمایه در گردش برخوردار شده و لازم نیست هزینه های بهره و تعهدات لازم برای بازپرداخـت سـرمایه ی قرضـی را تحمـل کند. به عنوان مثال، شرکت جِی کرو که در زمینه ی خرده فروشی لباس فعالیت میکند، یک عرضه ی اولیه ی اوراق بهـادار انجـام داده و ۲۰۰ میلیـون دلار را از این طریق تأمین کرده است.

بهبود وجهه ی شرکت:
تمام توجهی که شرکت از طریق رسانه ها به خود معطوف میکند در طول فرآیند ثبـت نـام بـرای بورسـی شـدن رخ داده و سبب میشود که شرکت بیشتر در معرض دید قرار گیرد. علاوه بر این، بورسی شدن شرکت در بعضی صـنایع منجـر بـه بهبـود پرسـتیژ آن شـده و جایگاه رقابتی آن را بهبود میدهد که یکی از مشهورترین مزایای نامشهود پذیرش در بورس است.

بهبود دسترسی به تامین مالی در آینده:
بورسی شدن شرکت منجر به تقویت ارزش خالص شرکت شده و پایه ی سرمایه ی آن را افزایش میدهـد. جایگاه بهبود یافته و توان مالی شرکت، فرآیند جذب بیشتر سرمایه شامل سرمایه ی مالکانـه و سـرمایه ی قرضـی را افـزایش داده و امکـان رشـد آن را افزایش میدهد.

توانایی جذب و حفظ کارکنان کلیدی:
شرکت های بورسی غالبا از طرح های جبران زحمات مبتنی بـر سـهام بـرای جـذب و حفـظ کارکنـان باکیفیت استفاده میکنند. گزینه های مربوط به سهام و پاداش ها یکی از روش های عالی برای جلب وفاداری کارکنان و تزریق یک نگرش سـالم بـین (ESOP ) و طرح های خرید سهام از جمله ابزارهای رایج در زمینه ی  استخدام افراد بـوده و یـک  عامل انگیزشی در بسیاری از شرکت های کوچک به حساب می آید که آنها را قادر میسازد تا استعداد های برجسته را به خود جذب کننـد .

استفاده از سهام برای خرید سایر شرکت ها:
شرکت های بورسی میتوانند با ارائه ی سهام خود به جای پول نقد، شرکت های دیگر را خریـداری کنند. خرید سایر شرکت ها از طریق سهام منجر به حذف نیاز به دریافت وام های دیگر میشود.

پذیرش در بورس اوراق بهادار:
قرار گرفتن نام شرکت در مبادلات حتی یک بورس منطقه ای کوچک نیز منجر به بهبود بازارپسندی سـهام شرکت و بهبود وجهه ی آن میشود. سهام بسیاری از شرکت های سهامی عام در بورس های بزرگ ملی، واجد شـرایط پـذیرش نیـستند.

قدرت شرکت در توسعه علمی و بهبود پایه ی دانش بنیان:
بسیاری از شرکت ها با گذشت زمان و بخاطر عدم وجود نقدینگی قدمی در جهت بهبود وضعیت دانش بنیان شرکت خود برنمیدارند. این امر باعث عقب ماندگی شرکت از دانش و رقابت روز میشود و پس از گذشت مدتی وارد ورطه ی ورشکستگی میشوند. ورود به بورس نقدینگی شرکت را تضمین میکند و این امکان را به شرکت میدهد که با دانش و تکنولوژی روز حرکت کنند و از بازار رقابتی باز نمانند.

 

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − سه =