نکاتی مهم برای کارآفرینانی که قصد واردات کالا یا خدمات دارند

واردات کالاها و خدمات – کارآفرینانی که واردات کالاها و خدمات را مدنظر قرارداده یا تولید خود در کشورهای خارجی را از طریق فرآیند برون سپاری تعقیـب مـیکننـد بایـد نکات زیر را مدنظر قرار دهند:

اطمینان حاصل کنید که واردات یا برون سپاری متناسب با شرایط شرکت شماست:
اگر چه تولیدکنندگان خارجی میتوانند اقلامی را با هزینـه های بسیار کمتر تولیدکنند و اقدام به واردات کالاها و خدمات کنند ، اما استفاده از آنها لزوما بهترین تصمیم محسوب نمیشود.
کارآفرینان در بعضی مواقع در مییابند که تحقق حداقل قیمـت ممکن است مستلزم فداکردن عوامل مهم دیگری مثل کیفیت و سرعت تحویل باشد.
هنگامی که پاتریـک کـروز، مالـک شـرکت Wear Ruff، یک شرکت فروشنده کفش های مخصوص سگ ها، شروع به برونسپاری بسیاری از محصولات شرکت خود به کارخانجات چینی نمود متوجه شد کـه کیفیت کالاهای مذکور بسیار پایین است. او میگوید، “ما عملا مجبور شدیم بعضی از محصولات را برگردانیم که این امر واقعا به کسب و کـار مـا صدمه زد”. علاوه بر این، بعضی از تولیدکنندگان خارجی، قبل از تولید محصول، مقدار حداقلی از سفارش را میگیرند که تقریبا دویـست هـزار دلار یا بالاتر است.

یک بهای تمام شده مشخص را به عنوان هدف برای محصول خود تعریف کنید:
قبل از توافق بر سر یک سرمایه گذاری سنگین در سطح جهـانی، کارآفرینان ابتدا باید قدرت سرمایه گذاری خود برای تولید یک محصول را مدنظر قرار داده و سودی را برای آن در نظر بگیرند. با توجـه بـه هزینـه های پایین نیروی کار بسیاری از تولیدکنندگان خارجی، محصولاتی که در تولید خود از نیروی کار استفاده میکنند کاندیداهای خوبی بـرای بـرون سپاری هستند.

قبل از ترک کشور خود تحقیقات کافی را در این زمینه انجام دهید:
صرف زمان برای انجام تحقیقات پایه ای دربـاره صـنعت و تـأمین کننـدگان در سرزمین های خارجی قبل از پاگذاشتن به خاک یک کشور خارجی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. منابع مفیـدی کـه در ایـن زمینـه وجود دارند به وفور یافت میشوند و کارآفرینان باید از آنها استفاده کنند که شامل اینترنت، فدراسیون انجمن های تجارت بـین الملـل، انجمـن هـای تجاری صنعتی، مؤسسات دولتی و استفاده از خدمات مشاوران است.

نسبت به تفاوت های فرهنگی حساس باشید:
هنگام برقراری تماس ها، تعیین قرارهای ملاقات بازرگانی یـا تمـاس بـا تولیدکننـدگان در سرزمین های خارجی، اطمینان حاصل کنید که چه چیزی جزو رفتارهای قابل قبول بازرگانی بوده و چه چیزی قابل قبول نیـست. مجـددا، ایـن امـر یکی از موضوعاتی است که در تحقیقات شما مشخص خواهد شد. ظرایف فرهنگی فعالیت های بازرگانی کشورهای مورد نظر را رعایت کنید.

کارهای زیربنایی انجام دهید:
پس از تعیین تولیدکنندگان برای واردات کالاها و خدمات با آنها تماس گرفته و با آنها قرار ملاقات بگذارید. تحقیقات اولیه نقشی اساسـی در یافتن منابع مطمئن عرضه ی کالا دارد ولی “مواجهه ی حضوری” با نمایندگان شرکت های گوناگون به کارآفرینان امکان میدهد تا به قضاوت دربـاره عوامل نامشهودی بپردازند که میتواند منجر به ایجاد یا شکست یک رابطه شود.

از مالکیت معنوی شرکت خود محافظت کنید:
یکی از مشکلات رایجی که بسیاری از کارآفرینان در حین بـرون سـپاری بـا آن مواجـه مـیشـوند “نمونه های مشابه” است.
بعضی از تولیدکنندگان خارجی هیچ اشکالی در توافق با تولیدکننده یک محصول و سپس فـروش نمونـه های مـشابه آن نمیبینند. انعقاد یک توافقنامه ی عدم افشاء و قراردادی که مانع این رفتارها میشود میتواند در این زمینه به شما کمک کند ولـی کارشناسـان مـیگویند که دریافت حق الامتیاز برای اقلام مربوطه ایده خوبی است.

یک تولیدکننده را انتخاب کنید:
با استفاده از کیفیت، سرعت تحویل، سطح اعتماد، درجه ی محافظت قانونی، هزینه و سـایر عوامـل، تولیدکننـده ای که قادر به انجام کار مذکور برای شرکت شماست را انتخاب کنید.

یک مدل دقیق از محصولی که درصدد تولید آن هستید ارائه کنید:
ارائه ی یک مدل واقعی به تولیدکننده میتواند منجر به صرفه جویی زمانی شـده و از بروز اشتباهات و مشکلات جلوگیری کند.
جنیفر آدامز، مالک یک شرکت مشاوره ای که به کارآفرینان در یافتن شـرکت هـای تولیـدی خـارجی کمک میکند میگوید، “همیشه بهتر است به جای ایده ای درباره یک کالای واقعی، نمونه ای از آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهید”.

تماس مستقیم با تولیدکننده را حفظ کرده و به دنبال ایجاد یک رابطه ی بلندمدت باشید:
ارتباطات نقشی کلیدی در ایجاد و حفظ یک رابطه ی موفـق با یک تولیدکننده خارجی دارد. تله کنفرانس های هفتگی، ایمیل ها و ملاقات های دوره ای نقشی اساسی در اطمینـان از ایـن موضـوع دارنـد کـه آیـا شرکت شما به عملکرد مورد انتظار از یک تولیدکننده خارجی جامه عمل میپوشاند یا خیر.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 9 =