چگونه میتوان از خروج نقدینگی از شرکت جلوگیری کرد؟

جریان نقدی – هزینه های بالای سربار میتوانند منابع نقدی یک شرکت کوچک را تحت فشار قرار داده و آن را به نقطه ای شکننده برسانند.
معیارهای ساده کـاهش هزینه ها میتوانند منجر به صرفه جویی قابل توجهی در پول شوند. مالکان مؤسسات بازرگانی میتوانند هزینه های سربار خـود را بـه شـیوه های متعددی کاهش دهند.

هزینه ها را بصورت دوره ای ارزیابی کنید:
مالکان مؤسسات بازرگانی نه تنها باید درصدد پائین نگهداشتن هزینه هـای عملیـاتی خـود باشـند بلکه باید آنها را بصورت دوره ای ارزیابی کنند تا اطمینان حاصل کنند که از مسیر اصلی خارج نشده اند. مقایسۀ هزینـه هـای جـاری بـا سـطح قبلـی میتواند مفید باشد. همچنین مقایسۀ هزینه های شرکت در مقایسه با استانداردهای صنعت مفید است. منابع مفید تعیین هزینه هـا در صـنعت شـامل مطالعۀ صورتحساب های سالیانۀ RMA ،استانداردهای صنعتی Bradstreet & Dun و نـسبت های بازرگـانی کلیـدی آن و سـالنامۀ بازرگـانی و نسبت های مالی صنعتی Hall Prentice است.

درصورت امکان، از اجاره به جای خرید استفاده کنید:
با اجاره خودرو، کامپیوتر، تجهیزات اداری، ماشـین آلات و بـسیاری دیگـر از انـواع دارایی ها بجای خرید، یک کارآفرین میتواند از نقدینگی ارزشمند خود محافظـت کنـد. ارزش ایـن دارایی هـا نـه در تملـک آنهـا بلکـه در اسـتفاده از آنهاست. مؤسسات بازرگانی میتوانند عملاً تمام انواع تجهیزات از تجهیزات اداری و کامپیوتر گرفته تا تجهیزات ساختمانی و ماشـین آلات تولیـدی را اجاره کنند. اجاره، یک استراتژی محبوب در زمینۀ مدیریت نقدینگی به حساب می آید. با توجه به یکی از مطالعات اخیر انجام شده توسط انجمـن تجهیزات استیجاری، از هر ده شرکت، هشت تای آنها بخشی از یا تمام تجهیزات خود را اجاره میکنند. این شرکت ها ایده هـای بزرگـی داشـته ولـی سرمایه های محدودی در اختیار دارند و همسو با رشد و تغییر، نیازمند انعطاف پذیری هستند.

از خروج غیرضروری پول اجتناب کنید:
با چشم پوشی از ولخرجی های پرهزینه ای مثل تجهیـزات اداری گران قیمـت، مـسافرت های پرخـرج و خودروهای پر زرق و برق برای شرکت، کارآفرینان میتوانند کارآمدترین استفاده را از نقدینگی شرکت به عمل آورنـد. قبـل از بکـارگیری نقـدینگی کمیاب در یک دارایی، تمام مالکان مؤسسات بازرگانی باید این تصمیم را در معرض یک آزمون سریع قرار دهنـد، “خریـد مـذکور چـه کمکـی بـه افزایش توانایی شرکت من در فرآیند رقابت نموده و به ضریب موفقیت من میافزاید؟
کاهش یکنواخت و کلی هزینه ها برای صـرفه جـویی در پـول نقد امری خطرناک است چرا که مالک شرکت، در معرض خطر کاهش هزینه هایی است که در حقیقت نیروی محرکۀ شرکت را تشکیل مـیدهنـد. یکی از اشتباهات رایجی که در دوران رکود در مؤسسات بازرگانی اتفاق میافتد کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات است.

درباره پرداخت وام های ثابت مذاکره کنید به نحوی که وام های مذکور بتوانند با چرخۀ جریان نقدی شرکت شما همخوانی و تقارن داشته باشند:
بسیاری از بانک ها به مؤسسات بازرگانی امکان میدهند که وام های خود را به شکلی تنظیم کنند که بتوانند هنگـام افـول جریان نقدی به پائین ترین حد خود، قابلیت گریز از پرداخت های خاص را داشته باشـند. مـذاکره دربـاره ایـن شـرایط، ایـن فرصـت را بـه مؤسـسات بازرگانی میدهد تا بتوانند بازپرداخت وام های خود را متناسب با چرخۀ جریان نقدی خود تنظیم کنند.

برای ماشین آلات “پشت صحنه” از تجهیزات دست دوم یا بازسازی شده استفاده کنید:
صاحب یکی از رستوران ها هـزاران دلار در هزینه های اولیۀ کسب و کار خود را از طریق خرید تجهیزات دست دوم از یک دلال تجهیزات رستورانی صرفه جویی نمود.

حتی الامکان، از کارکنان پاره وقت و متخصصان مربوطه استفاده کنید:
استخدام کارکنان پاره وقت بجای کارمندان تمام وقت منجر به صرفه جویی قابل توجهی در هزینۀ حقوق و مزایا میشود.

برونسپاری :
یکی از روش هایی که بسیاری از کارآفرینان برای محافظت از نقدینگی ارزشمند خود از آن استفاده میکنند، برونسـپاری بعـضی از فعالیت ها به بعضی از مؤسسات بازرگانی است که در اجرای آنها تخصص دارند (در مقایسه با استخدام فـردی بـرای انجـام آنهـا در داخـل شـرکت). برونسپاری، علاوه بر صرفه جویی در پول نقد، کارآفرینان را قادر میسازد تا بر مهمترین جنبه های اداره فعالیت های بازرگانی خود تمرکز کنند.

مساعده ها و وام های کارکنان را کنترل کنید:
کارآفرین باید تنها مساعده ها و وام های ضروری را پرداخته و سوابق دقیقی را درباره پرداخت هـا و مانده های آن ها نگهداری کند.

یک سیستم امنیت و کنترل داخلی ایجاد کنید:
بسیاری از کارآفرینان با عدم ایجاد یک سیستم کنترلی، کارکنان را تشویق بـه دزدی مـی کنند. تهیۀ ماهیانۀ صورت مغایرت بانکی و الزام به تأیید چک های خاص تا یک سقف مشخص به کاهش این زیان ها کمک مـی کند. تفکیک مسئولیت نگهداری سوابق و نوشتن چک ها بجای محول کردن آنها به یک فرد واحد، باعث افزایش ضریب امنیت شما خواهد شد.

سیستمی برای مقابله با تقلب و سوءاستفاده از چک ها ایجاد کنید:
چک های برگشتی و تقلبی میتوانند جریان نقدی یک شرکت کوچـک را تضعیف کنند.

شرایط تحویل خود را تغییر دهید:
تغییر شرایط تحویل یک شرکت از “فوب خریدار” (تحویل روی عرشه ) که در آن فروشنده هزینـه حمـل را میپردازد، “به فوب فروشنده”، که در آن خریدار تمام هزینه های حمل را میپردازد میتواند جریان نقدی را بهبود دهد.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + پانزده =