چگونه میتوان جواب مثبت بانک را در زمینه ی درخواست وام بدست آورد؟

چرا گرفتن وام بانکی برای راه اندازی کسب و کار مشکل است؟ – کارآفرینان غالبا از این موضوع شکایت میکنند که بانکداران، هنگامیکه در حال شروع فعالیت بازرگانی یا اداره ی آن هستند، نیازهای مالی آنها را درک نمـیکنند. با این وجود، در بسیاری از موارد، خصوصا هنگامیکه درخواستی را برای دریافت وام به بانک ارائه میکنند، مالکان مؤسـسات بازرگـانی نمـیتواننـد بـه خودشان کمک کنند. در قسمت زیر به دلایل ششگانه و نحوه اجتناب از آنها اشاره شده است که بانکداران بر آن اساس درخواست وام شرکت های کوچـک را رد میکنند.

دلیل اول: بانک ما به شرکت های کوچک وام نمیدهد.
راه حل: قبل از درخواست وام بانکی دربار بانک ها تحقیق کنید تا مشخص شود که کدامیک از آنها در زمینه ی نوع وامی که بدان نیاز دارید فعالیت میکنند. اداره کسب و کارهای کوچک اینگونه گزارش داده است که لیست بانک هایی که مؤسسات بازرگانی کوچک آنها را میپسندند منبع ارزشمندی برای یافتن بانک هایی است که در ناحیه ی شما قرار داشته و به احتمال زیاد وام هایی را به مؤسسات بازرگانی کوچک ارائه میکنند. بانک های محلی کوچک، بانک هایی هستند که بیشترین درصد پذیرش درخواست وام را برای شرکت های کوچک دارند.

دلیل دوم: من چیز زیادی درباره شما و شرکت شما نمیدانم.
راه حل: یک طرح کسب و کار تفصیلی تهیه کنید که فعالیت شرکت را شـرح داده و بیانگر وضعیت رقابتی خاص شما نسبت به رقبا باشد. طرح مذکور باید رقبای اصلی شرکت، هدف آن و نحوه کسب مزیـت رقابتی مذکور در بازار را شـرح دهد. همچنین آماده باشید تا مراجعی را در زمینه ی اعتبار تجاری و تاریخچه ی اعتباری شخصی خود معرفی کنید. در نهایت مطمئن شوید که طرح  خود را آماده کرده اید. شما باید بتوانید فعالیت بازرگانی، عملکرد آن، فروش، محصولات و منابع مزیت رقابتی خود را ظرف یک یا دو دقیقه بیان کنید.

دلیل سوم، شما نگفته اید که چرا به پول نیاز دارید.
راه حل: یک طرح کسب و کار منسجم بیان میکند که شما به چه میزان پول نیاز داشته و چـه برنامه ای برای استفاده از آن دارید. مطمئن شوید که درخواست شما کاملا مشخص است. از درخواست وام تحت عناوین کلی مثل “سرمایه در گردش” اجتناب کنید.
دقت کنید که به اشتباه به این سؤال پاسخ ندهید: “شما به چه میزان پول نیاز دارید؟” پاسخ اشتباه میتواند اینگونه باشد؛ “شما چقدر به من قرض می دهید؟”
یک طرح کسب و کار منطقی همیشه شامل پیشبینی های مالی واقع بینانه ای است که از درخواست وام شما پشتیبانی میکند. به خاطر داشته باشید که بانکداران میخواهند وام بدهند (چرا که تنها از این طریق میتوانند کسب سود کنند) ولی میخواهند این وام ها را تنها به کسانی بدهند که به نظر آنهـا قـدرت بازپرداخت آن را دارند. مطمئن شوید که این طرح توانایی شما در بازپرداخت وام بانکی را به شکل شفافی نشان میدهد.

دلیل چهارم: “اعداد و ارقام شما مؤید درخواست وام شما نیست”
راه حل: یک پیشبینی جریان نقدی را در طرح کـسب و کـار خـود بگنجانیـد. بانکداران ترازنامه ی شرکت و صورتحساب سود و زیان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند تا درباره کیفیت دارایی ها و سـودآوری آن قـضاوت کننـد ولـی در وهله ی اول آنها بر اساس جریان نقدی به شرکت ها وام میدهند. آنها میدانند که تنها از این طریق امکـان بازپرداخـت وام وجـود دارد. در صـورت عـدم وجـود جریان نقدی کافی انتظار دریافت وام بانکی را نداشته باشید. به بانکدار اثبات کنید که میدانید که جریان نقدی شرکت چیست و چگونه باید آن را مدیریت کرد.

دلیل پنجم: “شما وثیقۀ کافی در اختیار ندارید”.
راه حل: از آمادگی لازم برای ترهین دارایی های شرکت و حتی دارایی های شخصی خود بعنوان وثیقـه ی وام برخوردار باشید. بانکداران دوست دارند تضمین وثیقه را قبل از پرداخت وام داشته باشند. آنها به ازای هر یک دلار وام، انتظار وثیقه ای بیش از یـک دلار را دارند. بانک ها نوعا هشتاد تا نود درصد ارزش دارایی های غیرمنقول، هفتاد تا هشتاد درصد ارزش حساب های دریافتنی (طلب) و تنها ده تا پنجاه درصد ارزش موجـودی رهنی را وام میدهند.

دلیل ششم: ” شرکت شما به تنهایی نمیتواند وام مذکور را پشتیبانی کند”.
راه حل: آماده باشید تا یک تضمین شخصی را برای وام بانکی مذکور ارائه کنید. با انجام اینکار، شما به بانکدار میگوئید که اگر شرکت نتواند وام را بازپرداخت کند، شما اینکار را خواهید کرد. بسیاری از بانکداران، مـشتریان شـرکتی و شرکت های آنها را بصورت یک مجموعه ی واحد تلقی کرده و با آنها برخورد یکسانی دارند. حتی اگر شما شکلی از مالکیت را انتخاب کنید که مسئولیت شخـصی محدودی را برای شما به همراه داشته باشد، بسیاری از بانکداران از شما میخواهند که با تضمین شخصی وام مذکور از این حد فراتر بروید.

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =