چیزی با عنوان “علم ثروتمندی” صحت دارد؟

علم ثروتمند شدن علمی است که شبیه جبر یا ریاضی یک علم دقیق است. قوانین خاصی وجود دارند که فرآیند بدست آوردن ثروت را مدیریت میکنند. زمانی که یک فرد این قوانین را یاد بگیرد و از آنها تبعیت کند، یقینا ثروتمند خواهد شد.  کسب پول و دارایی در صورتی امکان پذیر است که کارها به روش خاصی انجام گیرد. کسانی که کارهای خود را چه به صورت هدف دار و چه از روی تصادف به این روش خاص انجام میدهند، ثروتمند میشوند. در حالی که افرادی که کارهای خود ر ا به این روش انجام نمیدهند بدون توجه به اینکه چقدر تلاش میکنند و چه توانایی هایی دارند و چه هدفی را دنبال میکنند ، فقیر میمانند.

بر مبنای یک قانون طبیعی، علت های مشابه، نتایج مشابه دارند. بنابراین هر مرد یا زنی که انجام کارها را به این روش خاص انجام دهد به طور حتم ثروتمند میشود. ثروتمند شدن ناشی از شرایط محیطی نیست زیر اگر اینطور باشد همه افرادی که در مجاورت هم زندگی میکنند ثروتمند خواهند شد؛ همه مردم یک شهر ثروتمند خواهند بود در حالی که مردم شهر دیگر فقیر خواهند شد؛ ساکنان یک ایالت دارای ثروت خواهند بود در حالی که ساکنان ایالت مجاور در فقر بسر خواهند برد. ولی ما در همه جا میبینیم که ثروتمند و فقیر در یک محیط مشابه در کنار هم زندگی میکنند و حتی اغلب اوقات فعالیت های مشابهی انجام میدهند.

ما با مطالعه سرنوشت افرادی که ثروتمند شده اند به این نتیجه رسیدیم که به طور متوسط استعدادها و توانایی های آنها از سایر افراد بیشتر نیست. این موضوع نشان میدهند که ثروتمندی این افراد ناشی از داشتن استعدادها و توانایی های خاص و محروم بودن سایرین از این استعدادها و توانایی ها نیست بلکه به دلیل این است که آنها کارها را به روشی خاص انجام داده اند.  ثروتمند شدن ناشی از پسانداز و صرفه جویی نیست. بسیاری از افراد خسیس فقیرند در حالی که افراد دست و دلباز اغلب ثروتمند میشوند. ثروتمند شدن همچنین ناشی از انجام کارهایی که دیگران قادر به انجام آنها نیستند نمیباشد زیرا از بین دو مرد که یک شغل دارند و اغلب کارهای مشابهی را انجام میدهند، یکی ثروتمند میشود و دیگری فقیر میماند یا ورشکست میشود.

هر مرد یا زنی که کارهای خود را به این روش خاص انجام دهد ثروتمند میشود و همه این موضوع ناشی از یک علم دقیق است. به بیان ساده تر ثروتمند شدن اتفاقی نیست و از احتمالات پیروی نمیکند بلکه مانند دیگر علوم دارای روند منطقی و دقیق است و کاملا قابل یادگیری و قابل آموزش است. 

ثروتمند شدن نیازمند ارتباط و سروکار داشتن با مردم و حضور در مکان هایی است که این ارتباط امکان- پذیر است. و اگر این مردم متمایل به ارتباط با شما باشند که چه بهتر. اگر یک فرد دیگر در شهر شما میتواند ثروتمند شود، شما نیز میتوانید و اگر یک نفر دیگر در ایالت شما میتواند ثروتمند شود شما نیز میتوانید.

اگر نداشتن سرمایه را بهانه میکنید لازم است بدانید فقدان سرمایه برای هیچ کس مانع ثروتمند شدن نبوده است. درست است که زمانی که سرمایه دارید، افزایش ثروت شما خیلی ساده و سریع میشود اما کسی که دارای سرمایه است ثروتمند میباشد و نیاز به این ندارد که بداند چگونه ثروتمند میشود. بدون توجه به اینکه چقدر فقیر هستید اگر شروع به انجام کارهای خود به روش خاص کنید، ثروتمند و دارای سرمایه میشوید. بدست آوردن سرمایه بخشی از فرآیند ثروتمند شدن است و داشتن سرمایه بخشی از نتایج ناشی از انجام کارها به روش خاص میباشد. ممکن است در منطقه خود فقیرترین فرد باشید؛ بدهی بالایی داشته باشید؛ هیچ دوستی نداشته باشید و هیچ اعتبار و مکنتی نداشته باشید اما اگر شروع به انجام کارها به روش خاص کنید بدون تردید شروع به ثروتمند شدن میکنید زیرا علت های مشابه، نتایج مشابهی دارند. اگر سرمایه ندارید میتوانید آن را بدست آورید؛ اگر شغل مناسبی ندارید میتوانید وارد شغل مناسبی شوید؛ اگر در مکان نامناسبی هستید میتوانید به مکان مناسبی بروید. میتوانید در شغل فعلی و در مکان فعلی خود شروع به انجام کارها به روش خاص کنید و موفق شوید.

قدم اول خواست شماست ؛ اگر تصمیم گرفته اید قدم در این راه بگذارید مقاله ی رازی به نام قانون جذب شروع مطمئن و مناسبیست .

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + شانزده =