برای کار آفرینی تردید نکنید

برای کار آفرینی تردید نکنید – افرادی که به راه اندازی کسب و کار کوچک میپردازند از نظر سن و جنس و تحصیلات در محدوده خاصی قرار ندارند و موفقیت هیچ یک از الگوی مشابهی پیروی نمیکند و هیچکس نمیتواند پیشبینی کند که چه فردی موفق خواهد شد و چه فردی شکست خواهد خورد پس برای کار آفرینی تردید نکنید. محققان سعی داشته اند که برخی از ویژگی های مشترک در کارآفرینان را تفکیک کنند تا مشتاقان بتوانند آنها را با ویژگی های خود مطابقت دهند. به خاطر داشته باشید که کارآفرینان با خصوصیات خاص متولد نشده اند، بلکه ویژگی ها را از طریق تجربه و آموزش کسب کرده اند.

جالب است بدانید :

• حدود ۴٠ درصد از کارآفرینان مدرک دیپلم یا زیر دیپلم دارند.

• والدیــن حــدود ۵٠ درصــد از کارآفریــنان بــرای خودشــان یــک کســب و کــار مستقل دارند.

• ٣۵ درصد از کارآفرینان در رده سنی زیر ٣٠ سال هستند.

• در جوانی و رده ی سنی زیر سی سال انرژی  و زمان بیشتری برای صرف کردن دارند و به دنبال آن بهره وری هم بالاتر است

• از نظـر روانشناسـی اگـر اطرافـیان شـما افـرادی باشـند کـه بـرای خودشـان کـار میکنند، راه اندازی یک کسب و کار مستقل برای شما ساده تر خواهد بود(تاثیر پذیری).

• تجــربه کــاری بــرای کارمندانــی کــه در شــرف راه انــدازی یــک کســب و کــار مستقل هستند مانع از تکرار بسیاری از اشتباهات میشود.

• بــیش از ۵٠ درصــد از کارآفریــنان، کســب و کــار خــود را در زمیــنه هایــی آغــاز میکنند که قبلاً در آنها تجربه داشته اند.

• اکثرا به دنبال ایده های ناب و جدید می روند (خلاقیت)

•قبل از شروع فعالیت برنامه ای حساب شده در زمینه ی تبلیغات ، رقابت و ابتکار در عمل تدوین می کنند

• پس اندار فردی مهمترین منبع سرمایه، برای شروع کارآفرینی محسوب میشود.

• اکثر کارآفرینان کسب و کار خود را در محل زندگی یا کار خود راه اندازی میکنند.

• ویژگی هایـی مانـند مصـمم بـودن، باانـرژی بـودن و توانایـی یادگـیری از تجربـیات گذشته، وجه تمایز میان کارآفرینان و افراد عادی است.

• کارآفرینان موفق از نصایح کارشناسان استفاده میکنند و نقد پذیر هستند.

• موفقیت از نظر همه کارآفرینان معنای مشابه ندارد.

• کار آفرینان شخصیتی ریسک پذیر دارند و از شکست کمتر می هراسند

• کارآفرینان از همان ابتدا تحت تأثیر افرادی قرار میگیرند که مثل خودشان هستند و در کسب و کار موفق بوده اند (الگوهای تاثیر گذار).

• در بـازار کـار امـروز، بـه دلـیل افـزایش جمعیـت، تعـداد افـراد تحصیلکرده بیشتر و تعداد مشاغل چالش زا کمتر شده است.

• تقریباً ٨٧ درصد از مشاغل جدید در مؤسسات کوچک به وجود می آیند.

• هـر روز بـر تعـداد افـرادی کـه حداقـل یکـبار در طـول زندگیشـان تغیـیر شـغل داده اند، افزوده میشود.

برای کار آفرینی تردید نکنید

لطفا از دیگر مقالات ما هم دیدن فرمایید

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + پنج =