۵ قدمی که شما را یک بازاریاب چریک میکند

بازاریاب چریک : سهولت کار یک هدف بازاریاب چریکی است و یک مزیت رقابتی قدرتمنـد اسـت کـه باعـث سرعت و سوددهی کار می شود. فروشنده زمانی خوشحال است که خریدار خوشحال باشد بنابراین به هر تعـداد کـه می توانید خریداران را خوشحال کنید که این امر نیازمند کیفیت و خدمات خوب است و شما قـادر بـه تـامین ایـن مولفه ها هستید و آن زیاد پیچیده نیست.

روند کلی  بازاریاب چریک از پنج قدم تشکیل یافته است: ۱ .شما باید بتوانید خوب گوش کنید. یک مسئله ای را انتخاب کنید که بتوانید آن را حل کنید. ۲ .معین کنید که حل مشکل برای شما چقدر هزینه خواهد داشت. ۳ .هزینه ها و ضرورت بازاریابی راه حل خود را نادیده نگیرید. ۴ .به هر آنچه که می فروشید خدمات ارائه کنید. ۵ .سود کنید(آنچه که پس از کسر هزینه های دیگر در کسب و کار شما باقی می ماند)
این حرکت ها را انجام دهید و هر چقدر می خواهید زنگ، سـوت ، سیستم، تکنولوژی، اپلیکیشن، تجهیزات ارزان قیمت به روش خود اضافه کنیـد . امـا مطمـئن شـوید کـه همـه پـنج قدم  را انجام داده اید. پس این اقدامات را انجام دهید و هرگز فکر نکنید که بازاریابی باید یک چیز عجیب و سخت باشد.

  1. اولین قدم بازاریاب چریک نیاز به دستان شما ندارد بلکه به گوش های شما نیاز دارد و مهارت گوش دادن است. گوش بـه زنگ مشکلات باشید. در موقعیت های اجتماعی و شبکه های اجتماعی هوشیار باشید، در رسانه های گروهـی توجـه داشته باشید. آیا آنها درباره مشکلاتی که دارند، صحبت می کنند، مشکلاتی که نیاز به حل شدن دارند؟ توجه خـود را به مشکلاتی که هنوز راه حلی ندارند معطوف کنید و مشکلی که شما می توانید آن را حل کنید انتخاب کنید. این گونه باید به فرصت ها پاسخ دهید. اولین حرکت فراگیر با گوش های شما آغاز می شود. به من نگویید که شنیدن و گوش دادن کار پیچیده ای است.
    راز موفقیت این است که بدانید کجا اطلاعات را پیدا کنید و چگونه آنها را استفاده کنید( آلبرت انیشتین)
  2. دومین قدم این است که بازاریاب چریک مشخص کند حل مشکل دیگران برای شما چقدر هزینه خواهـد داشـت . ممکـن است شما بتوانید آن را با اطلاعات و خدمات حل کنید و اگر نه انجام یا خرید آن بـرای شـما چقـدر هزینـه خواهـد داشت؟ در این مرحله  خیلی مراقب باشید که چیزی را نادیـده نگیریـد . قدم ها اشتباه ها را بزرگ جلوه می دهند بنابراین شما نباید حتی کـوچکترین خطـایی کنیـد . تولیدکننـدگان  هوشـیار بـا پیشتازی ژاپن افرادی را برای شمارش خطا استخدام می کنند تا به آنها کمک کنند تـا خطـا هـایی کـه آنهـا نمـی خواهند در دنیای دلهره آور تولید انبوه مرتکب شوند کاهش پیدا کند. بازاریاب های چریک قادرند که خطاهای خود را شمارش کنند و عدد مورد علاقه آنها صفر است. اجتناب از خطا به ندرت یک کار شاق پیچیده محسوب می شود.
    اگر با افراد درباره خودشان صحبت کنید ساعت ها با شما صحبت خواهند کرد. – بنجامین دیزرائیلی
  3. سومین قدم این است که زمانی که هزینه های انجام پیشنهاد خود را محاسـبه مـی کنیـد هزینه های بازاریابی آن را نادیده نگیرید و همچنین ضرورت بازاریابی آن را نیز از قلم نیندازیـد . اگـر شـما یـک تلـه موش بهتر بسازید، دنیا در شما را نخواهد کوبید مگر اینکه آنها در تله موش شما بیفتند و آنها از طریق بازاریابی شما به سوی تله های تان جذب می شوند مخصوصا اگر آن بازاریابی چریکی باشد. بازاریابی، کلیدی برای فروش یک ایده محسوب می شود و از معرکه در رفتن نیست بلکه یک برنامه نجات است. اگر شما یک راه حل خیلی عالی مطرح کنید، بازاریابی آن باعث خواهد شد که راه حل شما به دیگران انتقال یابد.
  4. خدمات همان چیزی است که در عصر حاضر زمینه رقابتی وسیعی برای صاحبان کسب و کار فراهم کرده. بازاریابان چریک به دنبال نمایش افزایش سطح خدمات خود هستند ، درست همان چیزی که مشتری میپسندد.
  5. قدم پنجم  موضوعی است که کل بازاریابی چریکی درباره آن بحث می کنـد . و آن دربـاره فـروش ، شـلوغی فروشگاه یا گردش کالا یا پذیرفتن یک پیشنهاد نیست یا موفقیت یک وبسایت یا تغییر نسبت بازدیدکنندگان سایت نیست. جایزه یا رکورد فروش نیست و هیچ معیاری که شما بتوانید نام ببرید نیست. آن قدم پـنجم سـود اسـت . آنچه پس از اینکه هزینه های دیگر کسب و کار را کسر کنید برای بازاریاب چریک باقی می ماند. فرقی نمی کند که ارقام دیگر در کسب و کار شما چقدر درخشان باشد این رقم سود است که باید درخشان باشـد و آن چیـزی اسـت کـه شـما را درکسب و کارتان حفظ می کند و به شما این امکان را می دهد که کسب و کار خود را گسترش دهیـد .

درباره ی مهتاب معصومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + بیست =