آخرین نوشته ها

چگونه یک کارآفرین انگیزه و انرژی را به کارکنان خود تزریق کند؟

انگیزه

کارآفرینان باهوش میدانند که انگیزه ها و پاداش های کارکنان میتوانند مشوق های قدرتمندی باشند. انگیزه و انرژی باعث حرکت برق آسا در ابتدای راه اندازی یک کسب و کار میشود و موفقیت کسب و کار را تضمین و احتمال ورشکستگی تقریبا به صفر نزدیک میشود.  کار تیمی منسجم همیشه …

ادامه نوشته »

چگونه در اقتصاد عصر حاضر یک مدیر موثر و مفید باشیم؟

مدیران

مدیریت یک کسب و کار در دوران گذشته غالبا بدان معنا بود که مدیران تمام پاسخ ها را در اختیار داشته و کارکنان مجبور بودند از آنها تبعیت کنند تـا بـه “سـرزمین موعـود  “ برسند. با این وجود، امروزه کارکنان نیازمند سبک مدیریت متفاوتی هستند. این سبک مستلزم گوش دادن …

ادامه نوشته »

۱۴ عادت مشترک بین مدیران موفق کسب و کار

مدیران موفق

مجموعه ای از اعتقادات و ارزش ها را برای کارکنان ایجاد کرده و مشتاقانه آن ها را دنبال میکنند: بینش شرکت بر اساس ارزش ها بنا مـیشـود. مدیران باید همانند هدایت گرانی در تاریکی باشند که دائما بر اصول، ارزش ها و اعتقاداتی نور می افشانند که شرکت های خـود …

ادامه نوشته »

نکاتی مهم برای کارآفرینانی که قصد واردات کالا یا خدمات دارند

واردات کالاها و خدمات

واردات کالاها و خدمات – کارآفرینانی که واردات کالاها و خدمات را مدنظر قرارداده یا تولید خود در کشورهای خارجی را از طریق فرآیند برون سپاری تعقیـب مـیکننـد بایـد نکات زیر را مدنظر قرار دهند: اطمینان حاصل کنید که واردات یا برون سپاری متناسب با شرایط شرکت شماست: اگر چه …

ادامه نوشته »

آیا میتوان با هزینه ی اندک و ریسک پایین وارد بازار جهانی شد؟

تجارت بین الملل

تجارت بین الملل – یکی از گزینه های ورود کم هزینه و کم خطر به بازارهای بین المللی که بسیار مورد توجه است، استفاده از یـک واسـطه ی تجـاری اسـت. واسـطه های تجاری گروهی از مؤسسات داخلی هستند که به عنوان نماینده توزیع محصولات شرکت های داخلی در کشورهای خارجی …

ادامه نوشته »

راز موفقیت “میا آبروزس” در بازار های جهانی

آبروزس

هنگامی که میا آبروزس برای تولیدکنندگان کفش های ورزشی نیوبالانس، فیلا اسپرت و استراید رایت فعالیت میکرد، یکی از کارهای عادی او مسافرت بـه آسیا برای بازدید از کارخانجات تولید کفش بود. به مدت ده سال، او با بلیط های گرانقیمت در هواپیماهای طراز اول سفر کرده و سوار لیموزین …

ادامه نوشته »

حرکت به سوی بازارهای جهانی چه مزیت هایی دارد؟

بازارهای جهانی

حرکت به سوی بازارهای جهانی چه مزیت هایی داری؟ – برای شرکت های کوچکی که در سراسر دنیا مشغول فعالیت هـستند، جهانی شدن لازمه ی بقا است نه یک حق انتخاب. برای کسب موفقیت، شرکت های کوچک باید جایگاه خود را در بازار جهانی بیابند.  جهانی شدن میتواند فشار قابل …

ادامه نوشته »

سه الگوی جذاب چیدمان برای جذب خرید های ناگهانی

چیدمان بوتیکی

همانطور که در مقالات قبلی گفته شد بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تمام تصمیمات خرید زمانی اتخاذ میشوند که مشتری وارد فروشگاه میشود. این بدان معناست که چیدمان مناسب مـیتوانـد به میزان قابل توجهی منجر به افزایش فروش شود. یکی از مطالعات به این نتیجه رسید که ۶۸ درصد اقلام …

ادامه نوشته »

آیا نحوه ی چیدمان باعث افزایش درآمد حاصل از فروش خرده فروشان میشود؟

چیدمان خرده فروشی

چیدمان خرده فروشی – چیدمان ایده آل یک ساختمان به نوع مؤسسه ی بازرگانی مستقر در آن و استراتژی کارآفرین برای کسب مزیـت رقـابتی بـستگی دارد. خـرده فروشـان چیدمان خود را با هدف حداکثرکردن درآمد فروش تعیین میکنند. تولید کنندگان چیدمان را به عنـوان فرصـتی بـرای افـزایش کـارایی و بهـره …

ادامه نوشته »

آیا چیدمان و طراحی بر روند کسب و کار موثر است؟

چیدمان

آیا چیدمان و طراحی بر روند کسب و کار موثر است؟ – پس از انتخاب بهترین مکان فعالیت بازرگانی توسط یک کارآفرین، سوال بعدی در ارتباط با طراحی چیـدمان مناسـب سـاختمان اسـت تـا فـروش ( برای خرده فروشی) یا بهره وری (برای فعالیت های تولیدی یا خدماتی) حداکثر شود. چیدمان …

ادامه نوشته »