آخرین نوشته ها

بیل گیتس موفقیتش را چگونه توصیف می کند ؟

بیـل گیتـس

بیـل گیتـس – بیـل گیتـس موفق تریـن و ثروتمند تریـن فـرد نسـل خـود اسـت. امـا مهم تــر از آن  او بــا کمک هــای خیریــه ســخاوتمندانه اش، تــلاش بی‌‌ وقفــه ای را بــرای بهبــود زندگــی و جلوگیــری از مــرگ و میــر انســان ها و جلوگیری از شیوع بیماری ها انجــام داده …

ادامه نوشته »

کارایی بیشتر = درآمد بیشتر

اولویت

توانایی شما در کسب در آمد بیشتر در گرو اشتیاق شما برای بهبود مهارت هایتان است. و بهبود مهارت های شما وابسته به کارایی شما میباشد . این مقاله راهکار هایی برای افزایش کارایی شما و اولویت بند های صحیح ارایه میدهد ؛ درآمد بیشتر به استفاده موثر از با …

ادامه نوشته »

تفکر استراتژیک در کسب و کار

مهارت

تفکر استراتژیک در شغلتان یعنی بر مهارت ها و فعالیت هایی متمرکز شوید که نسبت به انرژی صرف شده بیشترین بازده را داشته باشد . مهمترین توانایی و مهارت خود را شناسایی کنید و مطمین باشید پربازده ترین فعالیت شما خواهد بود. شرکت ها و مدیران و افراد موفق از …

ادامه نوشته »

ترسیم چشم انداز چه تاثیری بر کسب و کار دارد؟

ترسیم چشم انداز

ترسیم چشم انداز – بسیاری از مدیران تصور روشنی از آینده ی کسب و کار خود ندارند یعنی اگر از آنها بپرسیم در چند سال آینده وضعیت کسب و کار شما چگونه پیش می رود جواب مشخصی ندارند. صرف اینکه هدف مالی تعیین کنیم یا سعی کنیم به فروش را …

ادامه نوشته »

پیشرفت را به کسب و کار خود تزریق کنید

توسعه

توسعه – اگر به دنبال پیشرفت و توسعه ی کسب و کار خود هستید لازم است با آگاهی کامل اقداماتی در جهت پیشبرد هدفتان انجام دهید. مدیران موفق همواره به دنبال رشد و توسعه کسب و کار خود هستند و وقت خود را برای نقد از اوضاع اقتصادی کشور و …

ادامه نوشته »

راهبردی به نام استخدام و اخراج

کسب و کار

کسب و کار – استخدام صحیح و مناسب تاثیر به سزایی در پیشرفت کسب و کار دارد و یکی از کلیدی ترین عوامل در جهش کسب و کار است . اگر توقع خود را پایین بیاورید و تصمیم بر استخدام افراد عادی بگیرید هیچگاه کسب و کار موفق و خارق …

ادامه نوشته »

آیا فرصت ها در انحصار افراد خاصی هستند؟

فرصت ها

هیچکس به این علت فقیر نمانده که فرصت ها از او دریغ شده یا دیگران توانگری و ثروت در انحصار خود در آورده اند و دور آن یک حصار کشیده اند. ممکن است فرصت انجام برخی کارها از شما گرفته شده باشد ولی مسیرهای دیگری به روی شما باز است.  …

ادامه نوشته »

هفت عادت افراد موفق

افراد موفق

افراد موفق – بزرگترین سرمایه ی شما توانایی فکر کردن است . قابلیت اتخاذ تصمیم و سپس عمل به آن تعیین کننده تمام چیزهایی است که برایتان پیش خواهد آمد. گران بها ترین سرمایه ی شما ذهنتان است ، توانایی تفکر ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری و عمل قدرتمندترین …

ادامه نوشته »

هفت پله تا رسیدن به موفقیت و ثروت

موفقیت

موفقیت – اگر به دنبال نتایج و موفقیت های بیش از انتظارتان هستید باید نیرو ها و توانایی های خود را اهرم کنید. هفت اهرم مهم وجود دارد که که شما برای بیشبرد مقاصد و اهداف خود میتوانید از آن ها استفاده کنید : دانش دیگران : این دانش میتواند …

ادامه نوشته »

سه مرحله از هر کسب و کار موفق

کسب و کار های موفق

کسب و کار های موفق – در ابتدا باید بدانید برای راه اندازی یک کسب و کار موفق به سه مهارت نیاز است : کارآفرین – رؤیاپردازی می کند.  مدیر – سیستم ها را مستقر و نظم را حاکم می کند.  متخصص – محصول را تولید می کند سه شخصیت …

ادامه نوشته »