آخرین نوشته ها

آیا نحوه ی چیدمان باعث افزایش درآمد حاصل از فروش خرده فروشان میشود؟

چیدمان خرده فروشی

چیدمان خرده فروشی – چیدمان ایده آل یک ساختمان به نوع مؤسسه ی بازرگانی مستقر در آن و استراتژی کارآفرین برای کسب مزیـت رقـابتی بـستگی دارد. خـرده فروشـان چیدمان خود را با هدف حداکثرکردن درآمد فروش تعیین میکنند. تولید کنندگان چیدمان را به عنـوان فرصـتی بـرای افـزایش کـارایی و بهـره …

ادامه نوشته »

آیا چیدمان و طراحی بر روند کسب و کار موثر است؟

چیدمان

آیا چیدمان و طراحی بر روند کسب و کار موثر است؟ – پس از انتخاب بهترین مکان فعالیت بازرگانی توسط یک کارآفرین، سوال بعدی در ارتباط با طراحی چیـدمان مناسـب سـاختمان اسـت تـا فـروش ( برای خرده فروشی) یا بهره وری (برای فعالیت های تولیدی یا خدماتی) حداکثر شود. چیدمان …

ادامه نوشته »

چگونه شرکت خود را در بورس ثبت کنیم؟

پذیره نویس

بورسی شدن شرکت فرآیندی پیچیده و بوروکراتیک است که تکمیل آن معمـولا چنـد مـاه بـه طـول مـی انجامـد. بسیاری از کارشناسان فرآیند IPO را به دویدن در یک ماراتن تشبیه میکنند. هم شرکت و هم تیم مدیریتی باید از تناسب انـدام کـافی برخـوردار بوده و آماده انجام این فرآیند فرسایشی …

ادامه نوشته »

عرضه ی شرکت تجاری به بورس چه معایبی دارد؟

بورسی شدن

علیرغم مزایا ی متعددی در عرضه ی شرکت در بورس وجود دارند این مورد  میتوانند شرکت را با شکست مواجه کنند. در حقیقـت، تنهـا پـنج درصـد شرکت هایی که درصدد بورسی شدن هستند توانسته اند این فرآیند را تکمیل کنند. معایب پذیرش در بورس عبارتند از :  رقیق شدن مالکیت صاحبان …

ادامه نوشته »

چگونه میتوان جواب مثبت بانک را در زمینه ی درخواست وام بدست آورد؟

وام بانکی

چرا گرفتن وام بانکی برای راه اندازی کسب و کار مشکل است؟ – کارآفرینان غالبا از این موضوع شکایت میکنند که بانکداران، هنگامیکه در حال شروع فعالیت بازرگانی یا اداره ی آن هستند، نیازهای مالی آنها را درک نمـیکنند. با این وجود، در بسیاری از موارد، خصوصا هنگامیکه درخواستی را …

ادامه نوشته »

مزایا ی عرضه ی شرکت به بورس

بورس

کارآفرینانی که درصدد عرضۀ شرکت خود به بورس هستند ابتدا باید به دقت مزایا و معایب IPO (عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار) را در نظر بگیرند. مزایای این فرآیند عبارتند از: توانایی تامین مبالغ عظیم سرمایه: بزرگترین مزیت عرضه ی اولیه اوراق بهادار به بورس، تزریق سرمایه ای است کـه شـرکت …

ادامه نوشته »

شرکت های سرمایه گذاری دنبال چه چیز هستند؟

شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های سرمایه گذاری – مالکان شرکت های کوچک باید بداننـد کـه بـرای شـرکت هـای کوچـک، علـی الخـصوص شرکت های نوپا یا شرکت هایی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند، عبور از فرآیند بررسی دقیق یـک شـرکت سـرمایه گـذاری و واجـد شرایط شدن برای یک سرمایه گذاری …

ادامه نوشته »

سرمایه گذاران بخش خصوصی

سرمایه گذاران بخش خصوصی

سرمایه گذاران بخش خصوصی – پس از به میان آوردن تمام سرمایه ی خود و متقاعد کردن دوستان و آشنایان برای سـرمایه گـذاری و راه اندازی کسب و کار، بـسیاری از کارآفرینـان هنـوز هـم در سرمایه ی اولیه ی مورد نیاز خود احساس کمبود میکنند. غالبا گام بعدی در این …

ادامه نوشته »

رمزگشایی و تعبیر کلام سرمایه گذاران مخاطره جو

سرمایه گذاران مخاطره جو

سرمایه گذاران مخاطره جو – شرکت های سرمایه گذاری مخاطره جو ، سازمان های خصوصی انتفاعی هستند که سـرمایه هـای عظیمـی را گـردآوری و از آن هـا بـرای خریـد سـهام در شرکت های جوانی استفاده میکنند که به گمان آنها از پتانسیل رشد و سودآوری بالایی برخوردار بوده و بازده …

ادامه نوشته »

اگر میخواهید معاملات خانوادگی انجام دهید این نکات را بدانید

کسب و کارهای خانوادگی

کسب و کارهای خانوادگی و تامین سرمایه – استفاده از اعضای خانواده و دوستان برای سرمایه ی اولیه، خواه به شکل سرمایه ی مالکانه یا سرمایه ی قرضی، یکی از روش های رایـج تـأمین مـالی بـرای ایـده هـای بازرگانی به حساب می آید. پیشنهادهای زیر میتواند به کارآفرینان کمک کند …

ادامه نوشته »