بازاریابی

گرفتار طرح های هرمی نشوید

طرح های هرمی

یکی از چالش های موجود در بازاریابی شبکه ای ، استفاده سودجویان از نام بازاریابــی شبکه ای برای طرح های هرمی است. در این باب بهتر است نشانه های فعالیت های هرمی را بشناسید.  نه تنها شاکیانِ عضو در شرکت های هرمی بلکه شرکت کنندگان در طرح های هرمی، هر …

ادامه نوشته »

بازاریابی شبکه ای طبق چه ساز و کاری استوار است؟

بازار یابی شبکه ای

بازار یابی شبکه ای طبق چه ساز و کاری استوار است؟ اساس بازار یابی شبکه ای ، تکثیر است یعنی فروش محصولات، و جذب دیگران برای فروش محصولات و به همین ترتیب فروش و جذب دیگران، بارها و بارها و بارها. همه طرح های پاداش بر همین اساس طراحی شده …

ادامه نوشته »

قبل از اینکه یک بازاریاب شبکه ای باشید این نکات را بدانید

بازاریابی شبکه ای

این سه اصل برای کسانی است که مصمم تصمیم بر تغییر شرایط فعلی زندگی خود گرفته اند. قرار است سه حقیقت بزرگ در زمینه بازاریابی شبکه ای را کشف کنید تا جزو صدها هزار نفری باشید که از زندگی عالی و درآمد بالای خود از بازاریابی شبکه ای لذت میبرند. …

ادامه نوشته »

انواع دستمزد ها در بازاریابی شبکه ای

دستمزد ها در بازاریابی شبکه ای

دستمزد ها در بازاریابی شبکه ای – چهار نوع اصلی طرح پاداش (دستمزد) که هم اکنون استفاده می شود (۹۸ ٪طرح ها از این چهار نوع هستند) عبارتند از : پلکانی یا انشعابی تک سطحی ترکیبی ماتریسی باینری پلکانی یا انشعابی : با سابقه ترین نوع دستمزد ها در بازاریابی …

ادامه نوشته »

از بازاریابی اجتماعی چه میدانید؟

بازاریابی اجتماعی

کانون اصلی توجه در بازاریابی نوین تامین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری تا به سمت محصول یا خدمت تولید  شده جلب گردد. یکی از جدید ترین بازاریابی های مدرن و نوین بازاریابی اجتماعی است. یک سوال ساده (توسط وایبه) منجر به انقلابی بزرگ در علم بازاریابی شد ؛ او …

ادامه نوشته »

آیا MLM همان بازاریابی شبکه ای است؟

MLM

به گزارش یک سایت تخصصی، (MLM )کوتاه شده بازاریابی چند سطحی است که بعضی موارد بازاریابی شبکه ای نیز نامیده می شود. همان طوری که از نام آن پیداست چند لایه متعدد از افراد، بازاریابی یک محصول را برای رساندن آن به مصرف کننده بر عهده دارند. یک نماینده فروش …

ادامه نوشته »

بازاریابی انبوه یا بازاریابی گوشه ای؟

بازاریابی انبوه

در این نوع بازاریابی به دسته بندی های بازار توجهی نمی شود و به همه افراد در بازار پیشنهاد های فروش یکسانی داده می شود یا فقط از یک استراتژی فروش برای همه استفاده میشود . ایده اصلی در بازاریابی انبوه رساندن پیام تبلیغاتی به بیشترین تعداد از افراد ممکن …

ادامه نوشته »

از بازاریابی توزیع چه میدانید؟

سیستم بازاریابی

فعالیت سیستم بازاریابی توزیع  مدرن در سه بخش زیر  دسته بندی میشود : سیستم بازاریابی عمومی سیستم بازاریابی افقی سیستم بازاریابی چند کاناله یک کانال توزیع شامل افراد و موسساتی است که هریک از آن ها سعی می کنند به طریقی کالا و خدمات خود را بدست متقاضیان برسانند. به …

ادامه نوشته »

هفت راهکار برای افزایش بهره وری بازاریابی خدمات

خدمات

برای افزایش بهره وری در زمینه ی بازاریابی خدمات قبل از هر اقدامی اصول زیر میبایست که رعایت شود : ارائه کنندگان خدمات با مهارت بیشتری به کار بپردازند. در هر زمینه ای (خدمات یا کالا) همیشه کیفیت حرف نخست را در بازاریابی میزند. شرکت خدماتی میتواند با توسل به شیوه …

ادامه نوشته »

آیا ارتباط با همکاران داخلی و خارجی بر روند بازاریابی تاثیر میگذارد؟

همکاران بازاریابی

بازاریابان امروزی متوجه شده اند که ایجاد ارزش برای مشتری و برقراری روابط متسـحکم بـا او، بـه تنهـایی از عهـده آن هـا بـر نمی آید و باید با دیگر همکاران خود برای بازاریابی از نزدیک مشارکت کنند. بازاریابان باید علاوه بـر عملکـرد خـوب در بخـش مدیریت ارتباط با مشتری، در …

ادامه نوشته »

پنج رویکردی که مدیران بازاریابی با آن روبرو هستند

رویکرد

خواسته مدیریت بازاریـابی، طراحـی اسـتراتژی بـرای ایجاد رابطه سودمند با مشتریان هدف مـی باشـد.پنج رویکرد متفاوت وجود دارد که سـازمان ها بـر اساس آنها شکل گرفتـه و اسـتراتژی بازاریـابی را بـه اجرا در می آورند: تولید، محصول، فروش، بازاریـابی و اساس بازاریابی اجتماعی. رویکرد تولید : رویکرد تولید بـر ایـن طـرز …

ادامه نوشته »

بازاریابی خدمات چه کارکردی دارد؟

بازاریابی خدمات

بازاریابی خدمات – قبل از شروع مبحث بازاریابی خدمات بهتر است بدانید خدمات به چه چیزی گفته میشود و چه ویژگی هایی دارد؛ خدمت عبارت از عمل یا اجرایی است که توسط یک طرف برای طرف دیگر انجام میشود. گرچه فرآیند این کار ممکن است با یک کالای فیزیکی مرتبط …

ادامه نوشته »