برند سازی

برند ویترینی یا اصیل!؟

برند های اصیل

انواع برند در حالت کلی به دو دسته اصلی و چند دسته ی فرعی تقسیم میشوند :برند های ویترینی با بوتیکی و برند های اصیل ؛ برند های ویترینی : برند هایی هستند که بیشتر توسط تولیدکنندگان و طراحان مد (fashion) طراحی و عرضه میگردند و دامنه استفاده از آنها حالت …

ادامه نوشته »

از مدیریت راهبردی برند چه میدانید ؟

مدیریت راهبردی برند

مدیریت راهبردی برند شامل طراحی و پیاده سازی برنامه ها و فعالیت های بازاریابی به جهت ساخت، اندازه گیری و مدیریت ارزش برند می باشد. در این قسمت توضیح داده می شود که مدیریت راهبردی برند شامل چهار مرحله به شرح زیر می باشد: ۱ -شناسایی و ایجاد موقعیت برند ۲ -برنامه …

ادامه نوشته »