فروش

چگونه “نه” مشتری را به “آری” تغییر دهیم؟

پاسخ منفی

چگونه “نه” مشتری را به “آری” تغییر دهیم؟ – وقتی پس از تلاش های فراوان برای متقاعد کردن مشتری به خرید با پاسخ منفی او روبرو میشوید باید بدانید که این آخر کار نیست ، این تنها بخشی از کار است. اگر فکر میکنید مشتری به طور قطعی جنس شما …

ادامه نوشته »

آیا میتوان با هزینه ی اندک و ریسک پایین وارد بازار جهانی شد؟

تجارت بین الملل

تجارت بین الملل – یکی از گزینه های ورود کم هزینه و کم خطر به بازارهای بین المللی که بسیار مورد توجه است، استفاده از یـک واسـطه ی تجـاری اسـت. واسـطه های تجاری گروهی از مؤسسات داخلی هستند که به عنوان نماینده توزیع محصولات شرکت های داخلی در کشورهای خارجی …

ادامه نوشته »

راز موفقیت “میا آبروزس” در بازار های جهانی

آبروزس

هنگامی که میا آبروزس برای تولیدکنندگان کفش های ورزشی نیوبالانس، فیلا اسپرت و استراید رایت فعالیت میکرد، یکی از کارهای عادی او مسافرت بـه آسیا برای بازدید از کارخانجات تولید کفش بود. به مدت ده سال، او با بلیط های گرانقیمت در هواپیماهای طراز اول سفر کرده و سوار لیموزین …

ادامه نوشته »

حرکت به سوی بازارهای جهانی چه مزیت هایی دارد؟

بازارهای جهانی

حرکت به سوی بازارهای جهانی چه مزیت هایی داری؟ – برای شرکت های کوچکی که در سراسر دنیا مشغول فعالیت هـستند، جهانی شدن لازمه ی بقا است نه یک حق انتخاب. برای کسب موفقیت، شرکت های کوچک باید جایگاه خود را در بازار جهانی بیابند.  جهانی شدن میتواند فشار قابل …

ادامه نوشته »

سه الگوی جذاب چیدمان برای جذب خرید های ناگهانی

چیدمان بوتیکی

همانطور که در مقالات قبلی گفته شد بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تمام تصمیمات خرید زمانی اتخاذ میشوند که مشتری وارد فروشگاه میشود. این بدان معناست که چیدمان مناسب مـیتوانـد به میزان قابل توجهی منجر به افزایش فروش شود. یکی از مطالعات به این نتیجه رسید که ۶۸ درصد اقلام …

ادامه نوشته »

آیا نحوه ی چیدمان باعث افزایش درآمد حاصل از فروش خرده فروشان میشود؟

چیدمان خرده فروشی

چیدمان خرده فروشی – چیدمان ایده آل یک ساختمان به نوع مؤسسه ی بازرگانی مستقر در آن و استراتژی کارآفرین برای کسب مزیـت رقـابتی بـستگی دارد. خـرده فروشـان چیدمان خود را با هدف حداکثرکردن درآمد فروش تعیین میکنند. تولید کنندگان چیدمان را به عنـوان فرصـتی بـرای افـزایش کـارایی و بهـره …

ادامه نوشته »

آیا تخمین فروش برای شرکت ممکن است؟

پیشبینی فروش

پیشبینی فروش ، قلب بودجه ی نقدی است. این پیشبینی، عامل اصلی تهیه ی تصویر صحیحی از وضـعیت نقـدی شـرکت اسـت چـرا کـه فـروش در نهایت به دریافت ها و پرداخت های نقدی تبدیل میشود. برای بسیاری از مؤسسات بازرگانی، فروش تشکیل دهنده منبع اصلی جریانـات نقـدی ورودی به شرکت …

ادامه نوشته »

از بازاریابی صنعتی چه میدانید؟

بازاریابی صنعتی

بازاریابی صنعتی میتواند به عنوان عملکرد فعالیت های تجاری تعریف شود که فرآیند مبادله بین تولیدکنندگان و مشتریان سازمانی را تسهیل مینماید. بازار صنعتی بازار خرید کالا و خدمات توسط بنگاه ها،نهادهای دولتی و موسسات غیردولتی است که ان ها را برای مصرف مثل خرید تجهیزات اداری و خدمات مشاوره …

ادامه نوشته »

پـنج گام اساسی کارآفرینان در تهیه بودجه نقدی

بودجۀ نقدی

مالکان شرکت های کوچک، باید یک بودجۀ نقدی ماهیانۀ پیشبینی شده را دستکم به مدت یکسال بر اساس تخمین هـای آینـده و تخمـین های فصلی تهیه کنند. پیشبینی مذکور باید تمام نوسانات فروش فصلی را شامل شود. هر چه الگوی فروش یک شرکت متغیرتـر باشـد بایـد افـق برنامه ریزی کوتاه …

ادامه نوشته »

از تاکتیک “پرمایه” در فروش چه میدانید؟

قیمت گذاری حداکثری یا پرمایه

آیا تا به حال تخفیف های نجومی برخی فروشندگان شما را متعجب کرده ؟ و حتما بی آنکه بدانید آنها از چه تاکتیکی استفاده میکنند شیفته و جذب بخشندگی آنها شده اید! استراتژی قیمت گذاری حداکثری یا پرمایه  غالبا زمانی مورد استفاده قرار میگیرد کـه شـرکت محـصول جدیـدی را روانه …

ادامه نوشته »

پس از قیمت گذاری این نکات را رعایت کنید

تعیین قیمت

کارآفرینان غالبا هنگام تعیین قیمت محصول جدید محتاط هستند چرا که هیچ سابقه ی قبلی وجود ندارد تا بتوانند تصمیمات خود را بر آن اسـاس بنـا نهند. اگر قیمت محصول جدید بیش از حد بالا تعیین شود خطر شکست وجود دارد چرا که حجم فروش پایین خواهد بود. با این …

ادامه نوشته »

با چالش “هزینه های فزاینده” در کسب و کار چه کنیم؟

هزینه های فزاینده

با چالش ” هزینه های فزاینده ” در کسب و کار چه کنیم؟ – شاید ساختار بهای تمام شده شرکت موضوعی است که کمتر از موارد دیگر مدنظر قرار گرفته است. مشتریان غالباً هزینه هایی که مؤسـسه ی بازرگـانی برای ارائه ی کالا و خدمات تحمل میکنند را کمتر از …

ادامه نوشته »