فروش

به چهار دلیل زیر استفاده از سیستم توزیع مویرگی توصیه میشود

پخش مویرگی

پخش مویرگی : با توجه به مطالعات اندکی که انجام شده است، به نظر میرسد سیستم پخش مویرگی آینده درخشانی خواهد داشت و با توجه به افزایش برندهای مصرفی، شرکتی که در این کانال توزیعی از قدرت بیشتری برخوردار باشد، سهم بازار بیشتری از آن خود خواهد کرد. اگرچه کانال …

ادامه نوشته »

استفاده از روش توزیع مویرگی چه مزایا و معایبی دارد؟

توزیع مویرگی

توزیع مویرگی :  امروزه یکی از چالش های اصلی مدیران تصمیم گیری در مورد نحوه توزیع کالا در بازار هدف است. دومسچه و اس شیلد تاکید کردند که “توزیع شامل تمام فعالیت هایی مربوط به انتقال کالا های اقتصادی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.” که این مهم شامل آماده …

ادامه نوشته »

نکاتی که برای طراحی یک بسته بندی خوب ضروری است

طراحی

هرچه‌ قدر زیبایی یک طراحی بیشتر باشد جذابیت و تأثیر گذاری آن نیز بیشتر است که این امر باعث ایجاد تأثیر ذهنی مثبت و خوب در مخاطب می‌شود . در این بین در دنیای تجارت و بازار رقابتی محصولات تولیدی ، تولید کننده ای برگ‌برنده را دارد که به جز …

ادامه نوشته »

چه بسته بندی هایی در افزایش فروش موثر خواهند بود ؟

بسته بندی

از آنجائیکه بسته بندی از ابزارهای مهم در بعد ملی و بین المللـی اسـت لـذا نقش کلیدی خود را دارد . موثر در افزایش فروش  موجودی انبار، به حداکثر رسـاندن سود بنگاه های تولیدی  است . بنگاه های اقتصـادی بـرای تقویـت قدرت رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی ، سال هاست …

ادامه نوشته »

نکاتی پیرامون مهارت های فروش موفق

فروشندگی

بی شک شما از پس کاری مثل فروش بر می آیید ولی اگر میخواهید فروشنده ی موفق و پولداری باشید هرگز این کار را آسان فرض نکنید. فروشندگی نیز مانند تمام مشاغل به مهارت های خاص خود نیاز دارد. سعی کنید این مهرات ها را با آموزش فرا بگیرید. اگر …

ادامه نوشته »

فروش خلاقانه اهرم رقابتی است

خلاقیت

خلاقیت – کسی که میخواهد تجارت موفقی داشته باش باید از نیروی تجسم و تصور خلاق بهره مند باشد. باید امور را به شکل یک پندار ببیند ؛ رویایی از همه چیز «چالز شواب» خلاقیت ویژگی همه ی فروشندگان سطح بالاست ، خوشبختانه خلاقیت با تصور ذهنی شما مشخص میشود. …

ادامه نوشته »

دو مانع اصلی در برابر فروش پرسود

فروش

جالب است بدانید در راه فروش دو مانع اصلی وجود دارد و جالبتر اینکه هردو مانع ذهنی هستند ؛ این دو عبارتند از : ترس از شکست و ترس از رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتن. ترس از شکست یکی از عوامل مهم شکست در تمام طول زندگیست. …

ادامه نوشته »

راز های فروش موفق (۲)

کالا یا خدمات

فروش پر سود کالا یا خدمات  و فروشندگی موفق مانند هزاران مهارت دیگر نیاز به میزان اندکی تجربه و بخش عظیمی آموزش دارد ؛ برخی از راز های فروش موفق برای فروشندگان شامل موارد زیر میباشند : با هدف حل مشکل مشتری با او وارد گفت و گو شوید نه …

ادامه نوشته »

تبلیغات پربازده = رونق کسب و کار

تبلیغ

با توجه به رقابت تنگاتنگی که امروزه در بازار جریان دارد چگونه یک تبلیغ پر بازده و جذاب داشته باشیم ؟ کدام سبک از تبلیغات تاثیر حداکثر را در جلب مخاطب و مشتری ایفا میکند ؟ خدمات پس از فروش : مشتریان تمایل دارند مطمین شوند که اگر پس از …

ادامه نوشته »

عنوان و تاثیر شگفت انگیزش بر فروش!

عنوان

عنـوان یکـی از مهمتریـن بخش هایـی است کـه بایـد در انتخابـش از هرگونـه خلاقیـت و تبحـر اسـتفاده کـرد. چرا کــه یک عنوان خـوب میتواند فروش فوق العـاده ای بـه همـراه داشـته باشـد . همـه فروشـندگان بــزرگ میداننــد اگــر نتــوان کالایی را فروخــت میتــوان نقطــه نظــرات را فروخــت . فروشــندگان معمولـی …

ادامه نوشته »

گام هایی موثر برای جلب رضایت مشتری

خدمات مناسب

خدمات مناسب بـه مشـتریان، شـریان حیاتـی هـر کسـب و کاری اسـت. شـما میتوانیـد بـا تبلیغـات و قیمت هـای مناسـب، خریـداران جدیـدی جـذب کنیـد، ولـی اگـر نتوانیـد آنهـا را مجـاب بـه خریـد مجـدد کنیــد، کســب و کار شــما در بلندمــدت ســودآور نخواهــد بــود. اگـر میخواهیـد خدمات مناسب بـه مشـتریانتان ارائـه دهیـد، …

ادامه نوشته »

راز های فروش موفق (۱)

کالا یا خدمات

فروش پر سود کالا یا خدمات  و فروشندگی موفق مانند هزاران مهارت دیگر نیاز به میزان اندکی تجربه و بخش عظیمی آموزش دارد ؛ برخی از راز های فروش موفق شامل موارد زیر میباشند : همیشه نزد مشتری از رقیب هایی که او احتمالا از آنها خرید میکند تعریف کنید …

ادامه نوشته »