کارآفرینی

کارآفرین بودن چه مزیت هایی دارد؟

شرکت های کوچک

بررسی ها نشان میدهد که مالکان شرکت های کوچک اعتقاد دارند که، در مقایسه با شرایط کارمندی، سخت تر کـار مـیکننـد، پـول بیـشتری کسب میکنند و از کار خود نیز راضیترند. در حقیقت، یکی از مطالعات انجام شده توسط مؤسسه ی نظرسنجی گالوپ نشان داد که ۸۶ درصد مالکـان مؤسسات …

ادامه نوشته »

آیا شما خصوصیات یک کارآفرین را دارید؟

کارآفرین

آیا شما خصوصیات یک کارآفرین را دارید؟ – کارآفرین شخصی است که یک فعالیت بازرگانی جدید را در مواجهه با ریسک و عدم اطمینان و با هدف کسب سود و رشد از طریـق شناسـایی فرصت های مهم و تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری فراهم میکند. اگرچه بسیاری از انسان …

ادامه نوشته »

چگونه یک کارآفرین انگیزه و انرژی را به کارکنان خود تزریق کند؟

انگیزه

کارآفرینان باهوش میدانند که انگیزه ها و پاداش های کارکنان میتوانند مشوق های قدرتمندی باشند. انگیزه و انرژی باعث حرکت برق آسا در ابتدای راه اندازی یک کسب و کار میشود و موفقیت کسب و کار را تضمین و احتمال ورشکستگی تقریبا به صفر نزدیک میشود.  کار تیمی منسجم همیشه …

ادامه نوشته »

چگونه در اقتصاد عصر حاضر یک مدیر موثر و مفید باشیم؟

مدیران

مدیریت یک کسب و کار در دوران گذشته غالبا بدان معنا بود که مدیران تمام پاسخ ها را در اختیار داشته و کارکنان مجبور بودند از آنها تبعیت کنند تـا بـه “سـرزمین موعـود  “ برسند. با این وجود، امروزه کارکنان نیازمند سبک مدیریت متفاوتی هستند. این سبک مستلزم گوش دادن …

ادامه نوشته »

نکاتی مهم برای کارآفرینانی که قصد واردات کالا یا خدمات دارند

واردات کالاها و خدمات

واردات کالاها و خدمات – کارآفرینانی که واردات کالاها و خدمات را مدنظر قرارداده یا تولید خود در کشورهای خارجی را از طریق فرآیند برون سپاری تعقیـب مـیکننـد بایـد نکات زیر را مدنظر قرار دهند: اطمینان حاصل کنید که واردات یا برون سپاری متناسب با شرایط شرکت شماست: اگر چه …

ادامه نوشته »

عرضه ی شرکت تجاری به بورس چه معایبی دارد؟

بورسی شدن

علیرغم مزایا ی متعددی در عرضه ی شرکت در بورس وجود دارند این مورد  میتوانند شرکت را با شکست مواجه کنند. در حقیقـت، تنهـا پـنج درصـد شرکت هایی که درصدد بورسی شدن هستند توانسته اند این فرآیند را تکمیل کنند. معایب پذیرش در بورس عبارتند از :  رقیق شدن مالکیت صاحبان …

ادامه نوشته »

مزایا ی عرضه ی شرکت به بورس

بورس

کارآفرینانی که درصدد عرضۀ شرکت خود به بورس هستند ابتدا باید به دقت مزایا و معایب IPO (عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار) را در نظر بگیرند. مزایای این فرآیند عبارتند از: توانایی تامین مبالغ عظیم سرمایه: بزرگترین مزیت عرضه ی اولیه اوراق بهادار به بورس، تزریق سرمایه ای است کـه شـرکت …

ادامه نوشته »

شرکت های سرمایه گذاری دنبال چه چیز هستند؟

شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های سرمایه گذاری – مالکان شرکت های کوچک باید بداننـد کـه بـرای شـرکت هـای کوچـک، علـی الخـصوص شرکت های نوپا یا شرکت هایی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند، عبور از فرآیند بررسی دقیق یـک شـرکت سـرمایه گـذاری و واجـد شرایط شدن برای یک سرمایه گذاری …

ادامه نوشته »

سرمایه گذاران بخش خصوصی

سرمایه گذاران بخش خصوصی

سرمایه گذاران بخش خصوصی – پس از به میان آوردن تمام سرمایه ی خود و متقاعد کردن دوستان و آشنایان برای سـرمایه گـذاری و راه اندازی کسب و کار، بـسیاری از کارآفرینـان هنـوز هـم در سرمایه ی اولیه ی مورد نیاز خود احساس کمبود میکنند. غالبا گام بعدی در این …

ادامه نوشته »

رمزگشایی و تعبیر کلام سرمایه گذاران مخاطره جو

سرمایه گذاران مخاطره جو

سرمایه گذاران مخاطره جو – شرکت های سرمایه گذاری مخاطره جو ، سازمان های خصوصی انتفاعی هستند که سـرمایه هـای عظیمـی را گـردآوری و از آن هـا بـرای خریـد سـهام در شرکت های جوانی استفاده میکنند که به گمان آنها از پتانسیل رشد و سودآوری بالایی برخوردار بوده و بازده …

ادامه نوشته »

یک کارآفرین به چند نوع سرمایه نیاز دارد؟

سرمایه ی ثابت

سرمایه به شکلی از ثروت اطلاق می شود که برای تولید ثروت بیشتر بکار گرفته می شود. سرمایه در یک کسب و کار بـه اشـکال مختلفـی وجـود دارد که شامل پول نقد، موجودی انبار، کارخانه و تجهیزات است. کارآفرینان نیازمند سه نوع متفاوت از سرمایه های زیر هستند: سرمایه ی …

ادامه نوشته »

چگونه میتوان از خروج نقدینگی از شرکت جلوگیری کرد؟

جریان نقدی

جریان نقدی – هزینه های بالای سربار میتوانند منابع نقدی یک شرکت کوچک را تحت فشار قرار داده و آن را به نقطه ای شکننده برسانند. معیارهای ساده کـاهش هزینه ها میتوانند منجر به صرفه جویی قابل توجهی در پول شوند. مالکان مؤسسات بازرگانی میتوانند هزینه های سربار خـود را …

ادامه نوشته »