کارآفرینی

از مبادله ی تهاتری چه میدانید؟

مبادله تهاتری

تهاتر یعنی مبادله ی کالاها و خدمات به ازای کالاها و خدمات دیگر (به جای پرداخت پول نقد) بوده و یکی از روش های مـؤثر محافظـت از پـول نقـد است. تهاتر، که یک مفهوم باستانی محسوب میشود، در سال های اخیر محبوبیت قابل توجهی یافته اسـت. در حـال حاضـر بـیش …

ادامه نوشته »

گام هایی برای اجتناب از بحران های ناشی از عدم وصول مطالبات

بدهی

کارآفرینان برای اجتنـاب از بحران هـای مـالی ایجـاد شـده در اثـر حساب های دریافتنی کند (مطالبات) و عدم تسویه بدهی توسط مشتریان چه کارهایی میتوانند انجام دهند؟ گام های زیر میتواند در این زمینه به شما کمک کند: ذخیره نقدی شرکت خود را افزایش دهید: مالکان شرکت های کوچک، دستکم …

ادامه نوشته »

تکنیک هایی برای تسریع وصول مطالبات

مطالبات

تکنیک هایی برای تسریع وصول مطالبات : سرعت بخشیدن به سفارشات، با دریافت نامه های الکترونیکی یا سفارشات از طریق فاکس.  ارسال صورتحساب در هنگام ارسال کالاها (نه یک روز یا یک هفته بعد از آن). استفاده از فاکس یـا ارسـال صورتحـساب از طریـق نامـه هـای الکترونیکی منجر به کاهش …

ادامه نوشته »

خطاهای رایج کار کارآفرینان در وصول مطالبات

وصول مطالبات

مالکان مؤسسات بازرگانی غالباً هنگام تلاش برای وصول مطالبات مشتریان خود مرتکب اشتباهاتی میشوند. کنترل سوابق اعتباری مـشتریان و انعقـاد قرارداد فروشی که دقیقاً بیانگر مفاد قرارداد در صورت معوق شدن حساب باشد میتواند به تقلیل مشکلات ناشی از وصول مطالبات کمک کند. بـا ایـن وجـود، حتی بهترین سیستم ها …

ادامه نوشته »

آیا سود همان نقدینگی است؟

نقد شوندگی

هنگام تجزیه و تحلیل جریان نقدی، کارآفرینان باید به این موضوع واقف باشند که پول نقد و سود یکی نیستند. تـلاش بـرای تـشخیص وضـعیت نقد شوندگی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل سودآوری آن امری بیهوده است. سود آوری لزومأ ارتباط چندانی با جریـان نقـدی نـدارد. سـود (یـا سـود خالص) …

ادامه نوشته »

پنج نقش کارآفرین در مدیریت نقدینگی

نقدینگی

پنج نقش کارآفرین در مدیریت نقدینگی : یابنده پول نقد : به عنوان یک کارآفرین، این اولین و مهمترین مسئولیت شماست. شما باید مطمئن شوید که برای پرداخت تمام صورت حساب های فعلـی و آتـی، سـرمایه ی کـافی وجود دارد. این وظیفه یک فرآیند یکباره نیست بلکه فرآیندی مستمر به …

ادامه نوشته »

پس از قیمت گذاری این نکات را رعایت کنید

تعیین قیمت

کارآفرینان غالبا هنگام تعیین قیمت محصول جدید محتاط هستند چرا که هیچ سابقه ی قبلی وجود ندارد تا بتوانند تصمیمات خود را بر آن اسـاس بنـا نهند. اگر قیمت محصول جدید بیش از حد بالا تعیین شود خطر شکست وجود دارد چرا که حجم فروش پایین خواهد بود. با این …

ادامه نوشته »

۱۲ تصور غلط در مورد تجارت الکترونیک

تکنولوژی

تجارت الکترونیک و تکنولوژی – اگر چه بسیاری از کارآفرینان شانس خود را از طریق تجارت الکترونیک و تکنولوژی  آن  آزموده اند، لیکن تأسیس فروشگاه اینترنتی لزومـا تـضمینی بـرای موفقیـت نیست. تعداد زیادی از کارآفرینان بدون آمادگی وارد دنیای تجارت الکترونیکی شده اند تا در نهایت به این نتیجه برسند …

ادامه نوشته »

به یک مذاکره کننده موفق تبدیل شوید

مذاکره کنندگان موفق

مذاکره کنندگان موفق – خرید یا فروش یک محصول یا خدمت یا شرکت همیشه مستلزم مذاکره است و در بسیاری از فعالیت های یک شرکت تجاری ، خواه کارآفرین مذکور مشغول معامله با یک بانک، مـشتری یـا یک فروشنده باشد، این کار انجام میشود. راجر فیشر و ویلیام اوری در …

ادامه نوشته »

نکاتی در باب ایجاد نام بازرگانی ایده آل

نام

از دید مشتریان خود به نام شرکت خود نگاه کنید. آیا مشتریان نیازمند تضمین هستند یا اینکه شوخ طبعی را میپسندند؟ سایر گزینه ها شامل استفاده از نامی است که منتقل کننده وجهه ی شما به مشتریان بوده و بیانگر استراتژی بازرگانی شماست. علاوه بر این، برای انتقال یک وجهۀ …

ادامه نوشته »

چگونه برای شرکت خود بهترین نام را انتخاب کنیم؟

نام شرکت

نام شرکت – انتخاب یک نام به یادماندنی میتواند یکی از لذت بخش ترین و چالشی ترین جنبه های شروع یک فعالیت بازرگانی باشد. این کار یک وظیفۀ بسیار مهم اسـت چرا که پیامدهای بلندمدتی را به همراه داشته و ملموس ترین و مرئی ترین ویژگی یک شرکت به حساب …

ادامه نوشته »

چگونه از طریق “طرح کسب و کار” سرمایه گذار جذب کنیم؟

سـرمایه گذاری

اشتیاق خود درباره سـرمایه گذاری را نشان دهید ولی بیش از حد احساسی عمل نکنید.  مخاطبین خود را عمیقا شناخته و سعی کنید زبانی مشترک با آنها ایجاد کنید. با یک توضیح اولیه از سـرمایه گذاری جدید و فرصت ها و مزایای پیشبینی شده آنها، به سرعت سرمایه گذاران را …

ادامه نوشته »