کارآفرینی

برای کار آفرینی تردید نکنید

برای کار آفرینی تردید نکنید

برای کار آفرینی تردید نکنید – افرادی که به راه اندازی کسب و کار کوچک میپردازند از نظر سن و جنس و تحصیلات در محدوده خاصی قرار ندارند و موفقیت هیچ یک از الگوی مشابهی پیروی نمیکند و هیچکس نمیتواند پیشبینی کند که چه فردی موفق خواهد شد و چه …

ادامه نوشته »