کسب و کار

چگونه برای راه اندازی کسب و کار تامین مالی کنیم؟

تامین مالی

هنگام جستجو برای سرمایه برای راه اندازی شرکت ها، کارآفرینان باید رموز زیر را برای تامین مالی موفق به خاطر داشته باشند: انتخاب منابع مناسب سرمایه برای یک مؤسسۀ بازرگانی میتواند به همان میزان اهمیت داشته باشد که انتخاب شـکل صـحیح مالکیـت یـا مکان درست دارای اهمیت است. این تصمیم، …

ادامه نوشته »

چگونه میتوان از خروج نقدینگی از شرکت جلوگیری کرد؟

جریان نقدی

جریان نقدی – هزینه های بالای سربار میتوانند منابع نقدی یک شرکت کوچک را تحت فشار قرار داده و آن را به نقطه ای شکننده برسانند. معیارهای ساده کـاهش هزینه ها میتوانند منجر به صرفه جویی قابل توجهی در پول شوند. مالکان مؤسسات بازرگانی میتوانند هزینه های سربار خـود را …

ادامه نوشته »

تکنیک هایی برای تسریع وصول مطالبات

مطالبات

تکنیک هایی برای تسریع وصول مطالبات : سرعت بخشیدن به سفارشات، با دریافت نامه های الکترونیکی یا سفارشات از طریق فاکس.  ارسال صورتحساب در هنگام ارسال کالاها (نه یک روز یا یک هفته بعد از آن). استفاده از فاکس یـا ارسـال صورتحـساب از طریـق نامـه هـای الکترونیکی منجر به کاهش …

ادامه نوشته »

خطاهای رایج کار کارآفرینان در وصول مطالبات

وصول مطالبات

مالکان مؤسسات بازرگانی غالباً هنگام تلاش برای وصول مطالبات مشتریان خود مرتکب اشتباهاتی میشوند. کنترل سوابق اعتباری مـشتریان و انعقـاد قرارداد فروشی که دقیقاً بیانگر مفاد قرارداد در صورت معوق شدن حساب باشد میتواند به تقلیل مشکلات ناشی از وصول مطالبات کمک کند. بـا ایـن وجـود، حتی بهترین سیستم ها …

ادامه نوشته »

آیا سود همان نقدینگی است؟

نقد شوندگی

هنگام تجزیه و تحلیل جریان نقدی، کارآفرینان باید به این موضوع واقف باشند که پول نقد و سود یکی نیستند. تـلاش بـرای تـشخیص وضـعیت نقد شوندگی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل سودآوری آن امری بیهوده است. سود آوری لزومأ ارتباط چندانی با جریـان نقـدی نـدارد. سـود (یـا سـود خالص) …

ادامه نوشته »

با چالش “هزینه های فزاینده” در کسب و کار چه کنیم؟

هزینه های فزاینده

با چالش ” هزینه های فزاینده ” در کسب و کار چه کنیم؟ – شاید ساختار بهای تمام شده شرکت موضوعی است که کمتر از موارد دیگر مدنظر قرار گرفته است. مشتریان غالباً هزینه هایی که مؤسـسه ی بازرگـانی برای ارائه ی کالا و خدمات تحمل میکنند را کمتر از …

ادامه نوشته »

آیا فروشگاه های اینترنتی جایگزین فروشگاه های حقیقی خواهند شد؟

فروشگاه های سنتی

آیا تجارت الکترونیــک سبب ناپدید شدن فروشگاه های سنتی و خرده فروشی میشود ؟ رشد سریع تجارت الکترونیک تهدیدی جدی برای خرده فروشان سنتی خصوصاً آنهایی است که نمیتوانند روش های سرمایه گذاری بر فرصـت هـایی که اینترنت در اختیار آنها قرار میدهد را بیابند. با این وجود بعید است که …

ادامه نوشته »

۱۲ تصور غلط در مورد تجارت الکترونیک

تکنولوژی

تجارت الکترونیک و تکنولوژی – اگر چه بسیاری از کارآفرینان شانس خود را از طریق تجارت الکترونیک و تکنولوژی  آن  آزموده اند، لیکن تأسیس فروشگاه اینترنتی لزومـا تـضمینی بـرای موفقیـت نیست. تعداد زیادی از کارآفرینان بدون آمادگی وارد دنیای تجارت الکترونیکی شده اند تا در نهایت به این نتیجه برسند …

ادامه نوشته »

آیا دیدگاه روشنی از تجارت الکترونیک دارید؟

تجارت الکترونیک

آیا دیدگاه روشنی از تجارت الکترونیک دارید؟ – انجام فعالیت های بازرگانی در اینترنت نیازمند صرف زمان و انرژی بیشتر در مقایسه با آن چیزی است که کارآفرینـان انتظـار دارنـد! پاسـخگویی بـه سؤالات زیر به کارآفرینان امکان میدهد تا اطمینان حاصل کنند که آماده انجام فعالیت بازرگانی در اینترنت و …

ادامه نوشته »

چگونه بهترین کالا و خدمات را عرضه کنیم؟

کیفیت

هنگام خرید خدمات، مشتریان به دنبال ویژگی های مشابهی هستند: ویژگی های مشهود (تجهیزات، امکانات و انسان ها)، قابلیت اطمینـان (انجـام آن چیزی که ادعای آن را دارید) پاسخگویی (کمک رسانی سریع به مشتریان و حل مسائل آنها) و تضمین و همدلی (انتقال یـک نگـرش مراقبتـی). بـه عنوان مثال، مالک …

ادامه نوشته »

تکنیک هایی برای حفظ و ایجاد مشتریان وفادار

مشتریان وفادار

تکنیک هایی برای حفظ و ایجاد مشتریان وفادار : بهترین مشتریان خود را شناسایی کرده و انگیزه هایی را برای بازگشت مجدد به آنها ارائه دهید. منابع خود را بر بیست درصد از مشتریانی متمرکز کنیـد کـه هشتاد درصد از فروش ها را دارند. هنگامیکه یک مشتری را ناراضی میکنید، …

ادامه نوشته »

چگونه از کیفیت خدمات شرکت خود اطمینان حاصل کنیم؟

خدمت رسانی

یکی از مزیت های شرکت های کوچک نسبت به رقبای بزرگتر، خدمت رسانی برتر به مشتریان است. با این وجود، خدمات عالی به مشتریان به خودی خود اتفاق نمی افتند. کارآفرینان باید یک استراتژی را برای ارائه آن تدوین نموده و سپس محیطی را برای اجرای استراتژی مذکور ایجاد کننـد. شـما …

ادامه نوشته »