کسب و کار

راهبردی به نام استخدام و اخراج

کسب و کار

کسب و کار – استخدام صحیح و مناسب تاثیر به سزایی در پیشرفت کسب و کار دارد و یکی از کلیدی ترین عوامل در جهش کسب و کار است . اگر توقع خود را پایین بیاورید و تصمیم بر استخدام افراد عادی بگیرید هیچگاه کسب و کار موفق و خارق …

ادامه نوشته »

وام بانکی برای آغاز کسب و کار ، آری یا نه؟

وام بانکی برای آغاز کسب و کار ، آری یا نه؟

وام بانکی برای آغاز کسب و کار ، آری یا نه؟ – بسیاری از مشاوران قرض گرفتن و وام گرفتن را یک حرکت پر ریسک می دانند و در مقابل برخی صاحب نظران این کار را پرخطر و اشتباه نمیدانند مشروط بر اینکه در سرمایه گذاری ها یا کسب و …

ادامه نوشته »

استخدام کنید

استخدام کنید

استخدام کنید استخدام کنید : اگر می خواهید راجع به روشی صحبت کنید که صد در صد به نگرانی کمتر ارتباط دارد. این همان روش است. فکر استخدام کردن امری حیاتی برای موفقیت شما است. استخدام کردن یعنی استخدام و کارکردن با افرادیکه شایسته تر از شما باشند. درست است، …

ادامه نوشته »