موفقیت

سخت ترین قدم ، همان قدم اول است

غلبه بر تنبلی

غلبه بر تنبلی – یک ضرب المثل انگلیسی میگوید : یک متر یک متر سخت است ، اما یک سانتی متر یک سانتی متر مثل آب خوردن است . یکی از مهمترین روش های غلبه بر تنبلی و ترس این است که به جای آنکه به تمام کار عظیمی که …

ادامه نوشته »

بیل گیتس موفقیتش را چگونه توصیف می کند ؟

بیـل گیتـس

بیـل گیتـس – بیـل گیتـس موفق تریـن و ثروتمند تریـن فـرد نسـل خـود اسـت. امـا مهم تــر از آن  او بــا کمک هــای خیریــه ســخاوتمندانه اش، تــلاش بی‌‌ وقفــه ای را بــرای بهبــود زندگــی و جلوگیــری از مــرگ و میــر انســان ها و جلوگیری از شیوع بیماری ها انجــام داده …

ادامه نوشته »

کارایی بیشتر = درآمد بیشتر

اولویت

توانایی شما در کسب در آمد بیشتر در گرو اشتیاق شما برای بهبود مهارت هایتان است. و بهبود مهارت های شما وابسته به کارایی شما میباشد . این مقاله راهکار هایی برای افزایش کارایی شما و اولویت بند های صحیح ارایه میدهد ؛ درآمد بیشتر به استفاده موثر از با …

ادامه نوشته »

آیا فرصت ها در انحصار افراد خاصی هستند؟

فرصت ها

هیچکس به این علت فقیر نمانده که فرصت ها از او دریغ شده یا دیگران توانگری و ثروت در انحصار خود در آورده اند و دور آن یک حصار کشیده اند. ممکن است فرصت انجام برخی کارها از شما گرفته شده باشد ولی مسیرهای دیگری به روی شما باز است.  …

ادامه نوشته »

هفت عادت افراد موفق

افراد موفق

افراد موفق – بزرگترین سرمایه ی شما توانایی فکر کردن است . قابلیت اتخاذ تصمیم و سپس عمل به آن تعیین کننده تمام چیزهایی است که برایتان پیش خواهد آمد. گران بها ترین سرمایه ی شما ذهنتان است ، توانایی تفکر ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری و عمل قدرتمندترین …

ادامه نوشته »

هفت پله تا رسیدن به موفقیت و ثروت

موفقیت

موفقیت – اگر به دنبال نتایج و موفقیت های بیش از انتظارتان هستید باید نیرو ها و توانایی های خود را اهرم کنید. هفت اهرم مهم وجود دارد که که شما برای بیشبرد مقاصد و اهداف خود میتوانید از آن ها استفاده کنید : دانش دیگران : این دانش میتواند …

ادامه نوشته »

قدرت مغز را جدی بگیرید

قدرت مغز

قدرت مغز – شاید باورتان نشود اما بدن انسان یکی از کارآمدترین وسایل الکتریکی در کل هستی است ،همینطور مغز انسان کارآمدترین وسیله الکتریکی است که تا الان آفریده شده. در مغز انسان همه ی فرکانس ها از یک سطح به سطح دیگر تبدیل میشوند . برای مثال احساسات در …

ادامه نوشته »

بزرگان جهان موفقیت را چگونه تعریف میکنند؟ (۲)

موفقیت در بزرگان جهان

موفقیت در بزرگان جهان – در ادامه ی پست بزرگان جهان موفقیت را چگونه تعریف میکنند؟ (۱) موفقیت در بزرگان جهان هر کدام با سبک متفاوتی بیان شده که البته دارای مفهومی یکسان است همه چیز به طرز برخورد شما بستگی دارد ، مسایل می توانند شما را با مشکل یا …

ادامه نوشته »

بزرگان جهان موفقیت را چگونه تعریف می کنند؟ (۱)

موفقیت در بزرگان جهان

بزرگان جهان موفقیت را چگونه تعریف می کنند؟ (۱) – از دست دادن امیدی پوچ و محال خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است (شکسپیر) میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد میتواند نیروهای خود را در یک کانال بریزد (اریسون سووت ماردن) به …

ادامه نوشته »

شانس خود را پرورش دهید

شانس خود را پرورش دهید

شانس خود را پرورش دهید – هنگامی که از ناپلئون پرسیدند که آیا او ترجیح میدهد فرماندهان ارتش وی شجاع باشند یا زیرک، او پاسخ داد هیچکدام، من فرماندهان خوش شانس را ترجیح میدهم. شانس خود را پرورش دهید سوال اینجاست، چگونه شانس بیاوریم؟ ماجراجو و ریسک پذیر باشید اما …

ادامه نوشته »

یک “نه” ساده

یک نه ساده

یک نه ساده –  برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ایجاد رفتار قاطعانه از اهمیت خاصی برخوردار است. نباید قاطعیت را رفتار پرخاشگرانه اشتباه گرفت. به یاد داشته باشید که دو جا نیاز است نه بگوییم ؛ یکی نه به خود و دیگری نه به دیگران . هر فرد برای خود …

ادامه نوشته »

تنها روی یک هدف میخکوب شوید

تنها روی یک هدف میخکوب شوید

تنها روی یک هدف میخکوب شوید – انجام چند کار هم زمان سبب پخش انرژی و تمرکز بر روی چند هدف و در نتیجه عدم تمرکز و بازدهی مناسب شده و حتی ممکن است بعدها باعث شود که افراد بخاطر عدم نتیجه گیری و رضایت از آن ها به سبب طولانی …

ادامه نوشته »