مقالات

مدیریت مالی برای راه اندازی کسب و کار

هزینه ها

یکی از مواردی که هنگام راه اندازی کسب و کار باید مورد توجه قرار بگیرد تامین هزینه ها و بودجه است. برای مدیریت مالی ، باید بودجه مورد نظر به منظور راه اندازی کسب و کار و میزان لازم برای باز نگه داشتن شرکت را مشخص نمود.در تهیه این بخش …

ادامه نوشته »

با چه فاکتور هایی بازار هدف را تحلیل کنیم؟

بازار مقصد

وقتی تصمیم میگیرید کسب و کاری راه اندازی کنید یکی از عواملی حتما باید در نظر بگیرید و آن را بررسی کنید بازار هدف است. قبل از راه اندازی کسب و کار حتما باید بدانید بازار مقصد شما چه ویژگی هایی دارد و متناسب با نقاط ضعف و نقاط قوت …

ادامه نوشته »

راز های فروش موفق (۲)

کالا یا خدمات

فروش پر سود کالا یا خدمات  و فروشندگی موفق مانند هزاران مهارت دیگر نیاز به میزان اندکی تجربه و بخش عظیمی آموزش دارد ؛ برخی از راز های فروش موفق برای فروشندگان شامل موارد زیر میباشند : با هدف حل مشکل مشتری با او وارد گفت و گو شوید نه …

ادامه نوشته »

تبلیغات پربازده = رونق کسب و کار

تبلیغ

با توجه به رقابت تنگاتنگی که امروزه در بازار جریان دارد چگونه یک تبلیغ پر بازده و جذاب داشته باشیم ؟ کدام سبک از تبلیغات تاثیر حداکثر را در جلب مخاطب و مشتری ایفا میکند ؟ خدمات پس از فروش : مشتریان تمایل دارند مطمین شوند که اگر پس از …

ادامه نوشته »

عنوان و تاثیر شگفت انگیزش بر فروش!

عنوان

عنـوان یکـی از مهمتریـن بخش هایـی است کـه بایـد در انتخابـش از هرگونـه خلاقیـت و تبحـر اسـتفاده کـرد. چرا کــه یک عنوان خـوب میتواند فروش فوق العـاده ای بـه همـراه داشـته باشـد . همـه فروشـندگان بــزرگ میداننــد اگــر نتــوان کالایی را فروخــت میتــوان نقطــه نظــرات را فروخــت . فروشــندگان معمولـی …

ادامه نوشته »

گام هایی موثر برای جلب رضایت مشتری

خدمات مناسب

خدمات مناسب بـه مشـتریان، شـریان حیاتـی هـر کسـب و کاری اسـت. شـما میتوانیـد بـا تبلیغـات و قیمت هـای مناسـب، خریـداران جدیـدی جـذب کنیـد، ولـی اگـر نتوانیـد آنهـا را مجـاب بـه خریـد مجـدد کنیــد، کســب و کار شــما در بلندمــدت ســودآور نخواهــد بــود. اگـر میخواهیـد خدمات مناسب بـه مشـتریانتان ارائـه دهیـد، …

ادامه نوشته »

راز های فروش موفق (۱)

کالا یا خدمات

فروش پر سود کالا یا خدمات  و فروشندگی موفق مانند هزاران مهارت دیگر نیاز به میزان اندکی تجربه و بخش عظیمی آموزش دارد ؛ برخی از راز های فروش موفق شامل موارد زیر میباشند : همیشه نزد مشتری از رقیب هایی که او احتمالا از آنها خرید میکند تعریف کنید …

ادامه نوشته »

مشتریان جدید روش های جدید میخواهند

روش فروش

امروزه روش فروش قدمی اصلا موثر نیست. مشتریان آگاه‌ تر و پیچید‌ه‌ تر شده‌اند ، رقابت بسیار شدید شده ، سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی بسیار بالا رفته ، نیازها تغییر کرده و فروشندگان موفق که در میان آن ۲۰ درصد برتر قرار می‌گیرند (با توجه به قانون ۲۰/۸۰) یاد گرفته‌ …

ادامه نوشته »

قبل از شروع فروش ، این سه اطلاعات را کسب کنید

فروش موفق

قبل از شروع فروش موفق مورد نظر خود باید سه نوع اطلاعات را از مشتری احتمالی به طور شفاف در اختیار داشته باشید ؛ محصول زمانی مورد استقبال مشتریان قرار میگیرد که سه اصل زیر را مد نظر قرار دهید : ویژگی های جمعیت شناختی  : مشتری احتمالی ایده‌ آل …

ادامه نوشته »

اسرار فروش موفق

مشتریان

هفت حوزه کلیدی وجود دارد که تعیین‌کننده اثربخشی فروش است. در هر یک از این هفت حوزه به خودتان نمره‌ای بین ۱ تا ۱۰ بدهید. بدانید که ضعف در هر یک از این حوزه‌ها کافی است تا مانع استفاده از همه توانتان در فروش شود. در حقیقت، ضعیف‌ ترین مهارت …

ادامه نوشته »

جوان ترین میلیاردر این کره خاکی چگونه ثروتمند شد؟

مـارک زاکربـرگ

مـارک زاکربـرگ جوان تریـن میلیـاردر ایـن کـره خاکـی اسـت کـه شبکه فیسبوک را راه اندازی کرد.  شـبکه اجتماعـی فیسبـوک کـه هـم اکنـون ماهانـه بیـش از یـک میلیـارد کاربر فعــال دارد . وی رئیــس و مدیــر اجرایــی فیسبــوک اســت و ثــروت وی در مــاه جــوالی ۲۰۱۵ ،حــدود ۶٫۳۸ میلیــارد دالر تخمیــن …

ادامه نوشته »

مفهوم CRM در بازاریابی

مدیریت روابط با مشتریان

برای سود آوری، باید به دنبال روابط بلند مدت و فروش های طولانی مدت بود و به فروش های مقطعی و مشتری های گذرا اکتفا نکرد. مدیریت روابط با مشتریان یا همان CRM عبارت است از : مجموعه گام هایی که به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط …

ادامه نوشته »