مقالات

تکنیک هایی برای بهینه سازی استفاده از موتورهای جستجو

موتورهای جستجو

تکنیک هایی برای بهینه سازی استفاده از موتورهای جستجو – موتورهای جستجو به دلیل استفاده گسترده بین کاربران اینترنت یکی از مؤثرترین روش های هدایت ترافیک به سمت وبسـایت و بازاریابی اینترنتی هـستند. مالکـان مؤسـسات بازرگانی برای بهینه سازی استفاده از موتورهای جستجو ی خود چه کاری میتوانند انجام دهند؟ …

ادامه نوشته »

آیا فروشگاه های اینترنتی جایگزین فروشگاه های حقیقی خواهند شد؟

فروشگاه های سنتی

آیا تجارت الکترونیــک سبب ناپدید شدن فروشگاه های سنتی و خرده فروشی میشود ؟ رشد سریع تجارت الکترونیک تهدیدی جدی برای خرده فروشان سنتی خصوصاً آنهایی است که نمیتوانند روش های سرمایه گذاری بر فرصـت هـایی که اینترنت در اختیار آنها قرار میدهد را بیابند. با این وجود بعید است که …

ادامه نوشته »

۱۲ تصور غلط در مورد تجارت الکترونیک

تکنولوژی

تجارت الکترونیک و تکنولوژی – اگر چه بسیاری از کارآفرینان شانس خود را از طریق تجارت الکترونیک و تکنولوژی  آن  آزموده اند، لیکن تأسیس فروشگاه اینترنتی لزومـا تـضمینی بـرای موفقیـت نیست. تعداد زیادی از کارآفرینان بدون آمادگی وارد دنیای تجارت الکترونیکی شده اند تا در نهایت به این نتیجه برسند …

ادامه نوشته »

آیا دیدگاه روشنی از تجارت الکترونیک دارید؟

تجارت الکترونیک

آیا دیدگاه روشنی از تجارت الکترونیک دارید؟ – انجام فعالیت های بازرگانی در اینترنت نیازمند صرف زمان و انرژی بیشتر در مقایسه با آن چیزی است که کارآفرینـان انتظـار دارنـد! پاسـخگویی بـه سؤالات زیر به کارآفرینان امکان میدهد تا اطمینان حاصل کنند که آماده انجام فعالیت بازرگانی در اینترنت و …

ادامه نوشته »

قبل از راه اندازی فروشگاه اینترنتی نکات زیر را بدانید

وبسایت اینترنتی

صرف نظر از اندازه، شرکت های سنتی باید این موضوع را درک کنند که فروش کالاها و خدمات از طریق اینترنت دیگر یک گزینه به حساب نمـی آیـد. یکی از ملزومات کسب و کار های عصر در حاضر وبسایت اینترنتی است . کارآفرینانی که جنبه های استراتژیک ایجاد یک وبسایت اینترنتی …

ادامه نوشته »

فروش از طریق اینترنت چه مزایایی دارد؟

فروش اینترنتی

فروش اینترنتی – اولین فروش اینترنتی در یازده آگوست ۱۹۹۴ زمانی اتفاق افتاد که نت مارکت، شرکت کوچکی که توسط یکی از دانشجویان تـازه فـارغ التحصیل شده از دانشگاه به نام دانیل کان تاسیس شده بود، یک CD از اسـتینگ بـه نـامTales s’Summoner Ten را بـه دانـشجویی در دانشگاه سوآرت …

ادامه نوشته »

بازاریابی در اینترنت

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی – درست همانند تلفن و فاکس، اینترنت به یکی از ابزارهای اساسی برای کسب و کار کارآفرینـان تبـدیل شـده اسـت. فروشـگاه های خرده فروشـی اینترنتی در حال حاضر سالانه بیش از ۱۴۵ میلیارد دلار فروش دارند که بسیار بیش از هشت میلیارد دلار ایجاد شده در سال ۱۹۹۸ …

ادامه نوشته »

چگونه بهترین کالا و خدمات را عرضه کنیم؟

کیفیت

هنگام خرید خدمات، مشتریان به دنبال ویژگی های مشابهی هستند: ویژگی های مشهود (تجهیزات، امکانات و انسان ها)، قابلیت اطمینـان (انجـام آن چیزی که ادعای آن را دارید) پاسخگویی (کمک رسانی سریع به مشتریان و حل مسائل آنها) و تضمین و همدلی (انتقال یـک نگـرش مراقبتـی). بـه عنوان مثال، مالک …

ادامه نوشته »

تکنیک هایی برای حفظ و ایجاد مشتریان وفادار

مشتریان وفادار

تکنیک هایی برای حفظ و ایجاد مشتریان وفادار : بهترین مشتریان خود را شناسایی کرده و انگیزه هایی را برای بازگشت مجدد به آنها ارائه دهید. منابع خود را بر بیست درصد از مشتریانی متمرکز کنیـد کـه هشتاد درصد از فروش ها را دارند. هنگامیکه یک مشتری را ناراضی میکنید، …

ادامه نوشته »

از CEM چه میدانید؟

مدیریت تجربۀ مـشتری ( CEM )

مدیریت تجربۀ مـشتری ( CEM ) – موفق ترین کسب و کار های کوچک، یک تمرکز را بر مشتری ایجاد کرده و نگرش رضایت مشتری را در سراسر شرکت تزریق میکنند. آنها مـیداننـد کـه  جذب مشتریان مادام العمر نیازمند بکارگیری مدیریت تجربۀ مـشتری ( CEM ) و ایجـاد سیـستماتیک تجربیـات بهینـه بـرای مـشتریان …

ادامه نوشته »

تاکتیک های بازاریابی پارتیزانی

بازاریابی پارتیزانی

بازاریابی پارتیزانی – برایبهره مندی از  بازاریابی پارتیزانی ، کارآفرینان باید نوآوری هایی در زمینه ی ابـداع اسـتراتژی های بازاریـــابی و توسـعه ی محـصولات و خـدمات جدید داشته باشند. نکات زیر بیانگر چندین تاکتیک ارزان قیمت، خلاقانه و بسیار موثر در زمینه ی بازاریابی پارتیزانی اسـت کـه شـرکت ها میتوانند …

ادامه نوشته »

چگونه از کیفیت خدمات شرکت خود اطمینان حاصل کنیم؟

خدمت رسانی

یکی از مزیت های شرکت های کوچک نسبت به رقبای بزرگتر، خدمت رسانی برتر به مشتریان است. با این وجود، خدمات عالی به مشتریان به خودی خود اتفاق نمی افتند. کارآفرینان باید یک استراتژی را برای ارائه آن تدوین نموده و سپس محیطی را برای اجرای استراتژی مذکور ایجاد کننـد. شـما …

ادامه نوشته »