پادکست های آموزشی

کارآفرینی یا کارمندی مسئله این است؟

کارآفرینی یا کارمندی

کارآفرینی یا کارمندی مسئله این است بیشتر مدرسان حوزه موفقیت افراد به شروع کسب وکار خودشان و درآمدزایی برای خود ترغیب می کنند.البته من هم تمام تلاشم را میکنم تا به افرادی که میخواهند کسب وکاری شروع کنند کمک کنم. اما لازم است هر فرد قبل از شروع کسب وکار …

ادامه نوشته »

ویژگیهای یک کارآفرین موفق

کارآفرین موفق

ویژگیهای یک کارآفرین موفق سالهای بسیار زیادی است که محققان در حال بررسی روی ویژگیها و نکاتی هستند که کارآفرینان موفق را از دیگران متمایز میکند.هر سال به تعداد این پژوهش ها اضافه می شود.در همین دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پایان نامه های بسیار زیادی وجود دارد که بر روی …

ادامه نوشته »

پول آسان در آوردن در ایران

پول آسان

پول آسان در آوردن درایران   چطور می توان در ایران پول آسان در آورد؟ ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه،برای کسب وکارهای نوپا امکان درآمد زایی بسیار زیادی فراهم کرده است.شاید اگر بیست سال قبل قرار بود کسب وکاری را شروع کنیم،باید سختی های بسیار های زیادی …

ادامه نوشته »

مصاحبه با جناب آقای کشتی آرای

کشتی آرای

کشتی آرای جناب آقای کشتی آرای رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر در این مصاحبه جذاب ثروت را تا زمانی خوب می دانند که باعث آرامش و پیشرفت شود و معتقدند کسیکه ثروتمند می شود لزوما به بیراهه نرفته است.البته فردی که از راه نامشروع و تخلف به ثروتی برسد …

ادامه نوشته »