پاسخ‌های مجید رشیدی

همه چیزدان

شما می توانید کلیه پرسش‌های خود در حوزه‌های

کسب وکار

کارآفرینی

فروش

مدیریت منابع انسانی

مدیریت مالی

اصول کسب ثروت

را مستقیما از مجید رشیدی بپرسید.

پرسش از همه چیزدان

پاسخ‌های مجید رشیدیدسته بندی: کسب و کار
صافی :همه | باز | حل شده | بسته | بی پاسخ |
RonDesykell 6 روز قبل پرسید • 
4 نمایش0 پاسخ0 رای
Olegvog 1 هفته قبل پرسید • 
8 نمایش0 پاسخ0 رای
Osmininavog 2 هفته قبل پرسید • 
6 نمایش0 پاسخ0 رای
Zazirkinavog 2 هفته قبل پرسید • 
25 نمایش0 پاسخ0 رای
Vidmanvog 4 هفته قبل پرسید • 
9 نمایش0 پاسخ0 رای