بایگانی برچسب: برنامه ریزی ذهن

از خودکشی ذهنی جلوگیری کنید

خودکشی ذهنی

از خودکشی ذهنی جلوگیری کنید خودکشی ذهنی – درشهری از ایالت های مرکزی آمریکا کارمند یک بانک که جوزف گرانت نام داشت بدون جلب رضایت مدیران بانک،مبلغ بسیار زیادی از بانک وام گرفت؛او در معامله ای که انجام داد کل پول خود را ازدست داد.در یک بعدازظهر،بازرس بانک وارد شد …

ادامه نوشته »