بایگانی برچسب: تغییر

۵ مرحله رسیدن به اطمینان در شرایط تغییر و عدم اطمینان

اطمینان

اطمینان اطمینان – تغییر همواره بخشی از زندگی ماست. گاهی مثبت است و گاهی منفی. همیشه هر تغییری با عدم اطمینان همراه است. در مواجهه با تغییرات ۲ راه داریم: سوار موج تغییر بشیم و تغییرات ما رو هدایت کنه بر شرایط مسلط بشیم و کنترل رو بدست بگیریم. راز …

ادامه نوشته »

تغییر پذیر باشید

تغییر پذیر

تغییر پذیر باشید تغییر پذیر – بزرگی می گوید: اگر کاری را انجام بدهید که همیشه انجام داده اید، همان نتیجه ای را دریافت خواهید کرد، که همیشه دریافت کرده اید. چه پیام پرمحتوایی! بعضی وقت ها برای دستیابی به نتایج مثبت، الزاما باید  تغییراتی را در روش کارتان بدهید. …

ادامه نوشته »