بایگانی برچسب: خواسته

کتاب الکترونیکی مرغ خودم غازه

مرغ خودم غازه

کتاب الکترونیکی مرغ خودم غازه مرغ خودم غازه – تاچه اندازه به اهدافتان علاقه مندید؟ ماهاتماگاندی، وینستون چرچیل ، مارتین لوتر و….. . تمامی این مردان یک ویژگی مشترک داشتند .آنان قادر بودند تا رویاهای بلندپروازانه  خودرا دنبال کنند. اگربخواهم موضوع کتاب را در دوکلمه بیان کنم ،باید بگویم  :  …

ادامه نوشته »