بایگانی برچسب: قدرت

قدرت خود را واگذار نکنید

قدرت خود را واگذار نکنید

قدرت خود را واگذار نکنید قدرت – اشتباهی اساسی که توسط خیلی ها صورت می گیرد این است که قدرت خود را به متخصصین شناخته شده واگذار می کنند. ما دائما این کار را می کنیم. قدرت خود را به پزشکان خود، برنامه ریزهای مالی خود، بیمه گران خود واگذار …

ادامه نوشته »