بایگانی برچسب: موفقیت شغلی

پذیرای نظر و نصیحت باشید

پذیرای نظر و نصیحت

پذیرای نظر و نصیحت باشید پذیرای نظر و نصیحت – بطور کلی مردم نصیحت پذیر نیستند.حتی نصیحت های خوب را هم نمی پذیرند.این امر حتی هنگامیکه نظری مجانی و بدون هزینه و با عشق ارائه می شود نیز صادق است. به خود بیندیشید، واقعا و صادقانه بگوئید چند بار پیش …

ادامه نوشته »