بایگانی برچسب: پیشرفت در تغییرات

۵ مرحله رسیدن به اطمینان در شرایط تغییر و عدم اطمینان

اطمینان

اطمینان اطمینان – تغییر همواره بخشی از زندگی ماست. گاهی مثبت است و گاهی منفی. همیشه هر تغییری با عدم اطمینان همراه است. در مواجهه با تغییرات ۲ راه داریم: سوار موج تغییر بشیم و تغییرات ما رو هدایت کنه بر شرایط مسلط بشیم و کنترل رو بدست بگیریم. راز …

ادامه نوشته »